Editura Rediviva din Milano îşi lansează primele volume/ de Ziarul de duminică

 

Centrul Cultural Italo-Român şi Editura Rediviva au lansat, la 24 noiembrie 2012, la Biblioteca Română din Milano, în prezenţa consulului general al României la Milano, George Bologan, primele volume în limbile română şi italiană apărute în luna octombrie: Repere culturale româneşti în Peninsulă (Annuario Culturale, 208 pagini) şi volumul de povestiri Satul fără mămici (Il villaggio senza madri, 160 pagini) al scriitoarei Ingrid B. Coman.

Repere culturale româneşti în Peninsulă, este coordonat de redacţia site-ului www.CulturaRomena.it, fiind primul Anuar al Centrului Cultural Italo-Român din Milano. Volumul este adresat comunităţii româneşti din Italia, publicului cititor italian, dar şi celor de Acasă, cărora le face cunoscut că, în Italia, viaţa culturală românească devine tot mai prezentă şi mai cunoscută de opinia culturală italiană. Latinitatea şi raporturile vechi culturale ale României cu Italia încă de la începutul Evului mediu, sunt elemente care călăuzesc şi astăzi relaţiile între cele două popoare. Volumul de faţă doreşte să fie o oglindă a acestor raporturi actuale, dinamizate mult de o comunitate românească în continuă creştere în Peninsulă. Aproape 30 de autori: istorici, lingvişti, sociologi, documentarişti în diferite domenii, jurnalişti, scriitori şi poeţi sunt semnatarii primului număr al Anuarului Cultural, între care îi regăsim pe scriitorii Micaela Ghiţescu, Marta Petreu, Bujor Nedelcovici, prof. Smaranda Bratu Elian, Valentina Negriţescu, Doina Ruşti, iar de partea italiană: Marco Baratto, Antonio Ricci, Raffaele Taddeo. Partea de literatură şi poezie aduce în prim plan şi scriitori români care trăiesc în Italia: Ingrid B Coman, poetul Viorel Boldiş sau Eugenia Bulat, poetă din Basarabia.

Anuarul, publicat în o mie de exemplare, a fost un proiect sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, şi va fi distribuit gratis tuturor participanţilor la serată şi în rândul comunităţii româneşti din Italia.

Cartea pe care o avem în faţa ochilor este un dar. Un dar făcut nouă, celor din ţară, de către voi care călcaţi astăzi pe urmele strămoşilor noştri şi vieţuiţi pe meleagurile lor. Cu toate ispitele care vă ademenesc şi vă înconjoară acolo, şi poate cu amintirile nefaste din ţara pe care aţi părăsit-o pentru că nu o mai simţeaţi a voastră, aţi ştiut, prin această carte, să ne daţi de ştire că, pornind la drum, în sărăcăcioasele voastre bagaje de bejenie, aţi luat cu voi povara “dureros de dulce” a dorului. Regimul comunist a pus capăt – vremelnic, însă vremelnicia a durat o jumătate de secol, aproape cât o viaţă de om – frumoaselor tradiţii ţesute între cele două ţări, tradiţii pe care generaţiile care aveau să vină nu le-au cunoscut, sau le-au cunoscut doar parţial.

Reînnodarea, în anii de după căderea comunismului, a acestor raporturi culturale a devenit o provocare pentru contemporani, provocare căreia Anuarul datorat Centrului Cultural Italo-Român şi colaboratorilor săi îi face astăzi faţă cu strălucire şi demnitate.Din prefaţa Anuarului scrisă de Micaela Ghiţescu, scriitoare şi redactor-şef al publicaţiei “Memoria”.

Satul fără mămici al doilea volum al editurii, lansat în limbile română şi italiană, priveşte prin prismă literară efectele emigraţiei asupra copiilor rămaşi acasă, cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate. Volumul apreciatei scriitoare Ingrid B. Coman, este un semnal al dramei sufleteşti pe care o traversează copiii rămaşi fără ocrotirea părinţilor. Cartea poate fi cumpărată la preţul de 10 euro, urmând ca o parte din fondurile obţinute să fie destinate proiectelor pentru sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate. “Zece copii care aveau ceva de spus. Zece povestiri care se cereau aşternute pe hârtie. Eu n-am făcut mare lucru. Am încercat doar să ascult, în smerită tăcere, în acele momente sacre ale zilei în care totul tace, totul doarme, şi atunci poţi să auzi, abia abia şoptită, vocea ascunsă şi misterioasă a celor care nu vorbesc niciodată, ci doar trimit în lume freamătul inimii lor, cu speranţa că cineva îl va culege şi îl va povesti”. (Ingrid B. Coman)

Într-un interviu acordat revistei “Actualitatea” din Italia autoarea răspundea unei întrebări despre izvorul de inspiraţiei a cărţii: Realitatea, crudă şi neiertătoare. Poveştile care din când în când apar pe prima pagină în ziare sau fac obiectul unor ştiri grăbite de telejurnal, între o reclamă şi alta. Familii destrămate de nevoi, copii frânţi pe dinăuntru.
Copii întrerup
ţi, îmi vine să spun, parafrazând celebrul film despre fete întrerupte. Însă hotărârea mea s-a materializat în seara unei prezentări de carte la Milano, când Silvia Dumitrache a venit la mine şi mi-a vorbit, pentru prima oară, despre proporţiile reale ale acestui fenomen. În seara aceea cred că s-a aruncat prima sămânţă”.

Fonte:
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/editura-rediviva-din-milano-isi-lanseaza-primele-volume-de-ziarul-de-duminica-10372800