“Repere culturale româneşti în Peninsulă” – O piatră la temelia unui edificiu multicultural

 

Lansarea volumului la Biblioteca românească din Milano, sâmbătă 24 noiembrie 2012.

De la stânga la dreapta: George Gabriel Bologan, consul general, Consulatul General al României la Milano, Ingrid B. Coman, directoarea editurii Rediviva, Violeta P. Popescu – Centrul Cultural Italo Român.

Repere culturale româneşti în Peninsulă – O piatră la temelia unui edificiu multicultural

Felicitări şi mulţumiri se cuvin deopotrivă Centrului Cultural Italo-Român din Milano pentru iniţiativa şi munca intensă desfăşurată de colectivul redacţional pentru a realiza volumul Repere culturale româneşti în peninsulă, în care au fost adunate cu meticulozitate dovezi şi exemple concrete de figuri şi experienţe comune româno-italiene.

Volumul constituie o contribuţie importantă la promovarea adevăratelor valori reprezentative, prin individuarea acelor figuri şi acelor momente care au contribuit efectiv la realizarea unor punţi de legătură semnificative între cele două popoare. Totodată, această primă ediţie a Anuarului vine într-un moment oportun, să aducă comunităţii româneşti din Italia o necesară echilibrare între cerinţele de integrare şi cele de regăsire a identităţii naţionale. Este o invitaţie la cunoaştere şi stimă reciprocă, un îndemn de a înfrunta noile transformări ale Europei şi de a contribui împreună la realizarea unui dialog intercultural.

Anuarul, realizat în condiţii grafice deosebite, a fost lansat sâmbătă, 24 noiembrie 2012, la Biblioteca Română din Milano, în prezenţa unui numeros public şi se adresează comunităţii româneşti din Italia, publicului cititor italian dar şi celor din ţară, cărora le face cunoscute eforturile de a menţine şi a promova în Italia cultura românească.

Cartea pe care o avem în faţa ochilor este un dar. Un dar făcut nouă, celor din ţară, de către voi care călcaţi astăzi pe urmele strămoşilor noştri (căci „de la Rîm ne tragem”…) şi vieţuiţi pe meleagurile lor. Cu toate ispitele care vă ademenesc şi vă înconjoară acolo, şi poate cu amintirile nefaste din ţara pe care aţi părăsit-o pentru că nu o mai simţeaţi a voastră, aţi ştiut, prin această carte, să ne daţi de ştire că, pornind la drum, în sărăcăcioasele voastre bagaje de bejenie, aţi luat cu voi povara „dureros de dulce” a dorului.

Iată esenţa, rădăcina acestei cărţi: ne-aţi dăruit dorul vostru care, pe drumul de întoarcere, s-a întâlnit cu dorul nostru de voi, cei din depărtare”.

Din prefaţa Anuarului scrisă de Micaela Ghiţescu,

scriitoare şi redactor-şef al publicaţiei “Memoria”.

Fie ca lucrarea să fie de bun augur şi pentru Editura Rediviva, care a “spart gheaţa” în acest fel, lansându-se în activitatea editorială, să-şi poată duce la îndeplinire planurile ambiţioase pe care şi le-a propus!

Florentina Niţă – Brescia