Cine Suntem

Rediviva Edizioni - Chi Siamo

Editura Rediviva s-a născut în luna martie a anului 2012,  la inițiativa unui grup de scriitori, jurnaliști, critici, sociologi din dorința de a face cunoscute culturi, istorii și mentalități diferite, nume de autori români, italieni și nu numai, editura fiind deschisă tuturor celor care prin mesajul lor aduc o contribuție esențială în promovarea dialogului între culturi, ca mărturie  a unei bune conviețuiri și îmbogățirii reciproce.

Editura se naşte ca un proiect de sine stătător în cadrul Centrului Cultural Italo-Român din Milano, înscriindu-se între obiectivele asociației de promovare a valorilor culturale românești în Italia, dar și de a reliefa schimburile interculturale, bogăția diversității culturale, aspecte fundamentale care caracterizează societatea și lumea actuală.

Poate că a sosit momentul să ridicăm graniţele dintre cuvinte: italian sau străin, autohton sau emigrant, toţi venim de departe, mult mai departe decât ne vom putea vreodată aminti, şi lumea aceasta este casa noastră. Cu toții, aproape sau departe, acolo unde locuim, ne aflăm într-o permanentă provocare a ceea ce însemnă unitatea în diversitate.

Punând suflet în această editură, colaboratori  români, italieni, algerieni, ne-am regăsit cu toții,  în bucuria unei comuniuni sufletești, date de respectul pentru celălalt și pentru valorile culturale împărtășite.

Chiar dacă pentru cultură şi editare de cărți acesta este un moment foarte dificil și proiectul nostru pare disperat, credem că merită să valorizăm și să ducem mai departe această idee, chiar și cu prețul unei călătorii care se anunță foarte grea.

Tot mai multe voci tind să nu mai dea nici o șansă cărților în forma lor clasică. Noi nu credem că se va intampla, dar dacă e scris să fie, noi vom susţine cartea tipărită pâna în cea din urmă clipă.

 

Director editorial: Ingrid Beatrice Coman
Consilieri editoriali: Davide Arrigoni, Irina Ţurcanu, Maria Floarea Pop, Violeta Popescu
Tehnoredactare și grafică: Simona Rădulescu
Birou de presă: Claudia Bolboceanu
Corectură manuscrise:  Davide Arrigoni (în limba italiană), Cecilia Sosu (în limba română)
Responsabili de colecții: Violeta Popescu, Ingrid Beatrice Coman, Davide Arrigoni, Maria Floarea Pop, Irina Ţurcanu, Sabrina Maria Arpini, Gabriel Popescu, Karim Metref, Claudia Bolboceanu