Manuscrise

Mai înainte de a trimite un manuscris (sau o propunere editorială) la editura noastră, sunteţi rugaţi să citiţi următoarele indicaţii:

  • Examinaţi cu atenţie specificul şi obiectivele editurii şi a colecţiilor propuse de noi.
  • Dacă opera dumneavoastră se află în sintonie cu linia noastră editorială şi se încadrează în una din colecţiile noastre, vă invităm să vă adresaţi la admin@redivivaedizioni.com cu o scurtă scrisoare de prezentare, un CV literar conţinând şi datele de contact, un scurt rezumat al operei şi ataşat la e-mail un extras din operă sau fişierul complet, în format word sau pdf. Pentru propuneri editoriale de traduceri (în general pot fi din oricare limbă străină) puteţi scrie pe aceeaşi adresă prezentând CV-ul traducătorului, o scurtă fişă de lectură din opera propusă cu situaţia drepturilor de traducere şi, ataşat, un fragment din traducere (de preferat începutul operei) cu respectivul text original, în format word sau pdf. Sunteţi rugaţi să trimiteţi materialele doar în format digital şi însoţite de toate informaţiile cerute de noi.
  • Timpul necesar pentru analiza manuscriselor sau propunerilor editoriale poate varia între 4 şi 6 luni.
  • Vom încerca să răspundem la toate cererile în termenele indicate, chiar şi în caz de răspuns negativ, dar nu putem garanta o evaluare a manuscriselor şi a propunerilor editoriale care, după părerea noastră, nu se încadrează în profilul editurii noastre; în orice caz, dacă în termen de 6 luni nu primiţi nici o comunicare din partea noastră, înseamnă că propunerea nu a fost acceptată.