definirea studiilor sociale

După cum sugerează și numele său, studiile sociale sunt toate acele studii, cercetări și analize care se desfășoară asupra societății, fie în ansamblu, fie individual membrilor membrilor care o compun. Studiile sociale au fost întotdeauna foarte utile și importante pentru om, deoarece îi permit să cunoască acele fenomene legate de structurile sale sociale, comportamentul său, istoria sa, interesele sale etc. În termeni specifici, ideea de studii sociale poate varia de la o țară la alta la nivel academic, deoarece nu există o definiție unică a acestui domeniu de cercetare. Cu toate acestea, este comun să se grupeze în același tip de studii științe precum sociologia, antropologia, istoria, psihologia, educația, dreptul, filosofia, religia,economia și chiar geografia, deoarece toate acestea sunt legate într-un grad mai mare sau mai mic cu eforturile umane și sociale.

Una dintre caracteristicile principale ale studiilor sociale, care o diferențiază în mod clar de științele exacte și naturale, este că, deși au o metodă de studiu, răspunsurile la întrebări nu sunt niciodată exclusive sau fac parte dintr-o formulă univocă, ci mai degrabă tind să se împrumută mult mai mult pentru dezbateri, deoarece nu există un singur răspuns sau analiză pentru fiecare fenomen. Complexitatea ființei umane ca individ și ca parte a unui set de indivizi cunoscuți ca societate este ceea ce face ca un fenomen social să nu poată fi înțeles niciodată în termeni matematici, liniari și exclusivi.

Studiile sociale au astfel un obstacol, deoarece posibilele răspunsuri la o singură întrebare pot fi infinite. Studiile sociale trebuie să fie apoi mai cuprinzătoare (în sensul înțelegerii mai multor posibilități) decât sistemele de analiză exacte și să nu se limiteze la un singur răspuns, ci consideră că diferitele fenomene, evenimente sau situații care alcătuiesc o societate sunt rezultatul unui sistem complex. a interacțiunilor culturale, politice, economice, sociale, de mediu etc.