definiția culturii naționale

Conceptul de cultură națională este extrem de complex și interesant, fiind capabil să se raporteze nu numai la aspectele politice, ci și sociale, culturale, istorice și antropologice ale unei comunități. Problema culturii naționale are legătură cu crearea unei identități și a unui sentiment de apartenență care unește toți membrii unei societăți bazate pe anumite simboluri sau elemente ușor de recunoscut.

Problema națiunii, a culturii naționale și a identității naționale este un fenomen destul de recent dacă luăm în considerare faptul că conceptul de națiune așa cum îl înțelegem astăzi a apărut în secolul al XIX-lea. În acest sens, abia după Revoluția Franceză teritoriile lumii au început să aibă acea noțiune de entitate superioară la care toți membrii comunității sunt uniți și care este reprezentată de simboluri, formule, tradiții și nesfârșite. moduri de gândire.

Cultura națională este atunci cadrul în care toate aceste reprezentări sunt prezente, indiferent dacă sunt concrete (cum ar fi un aliment tipic al unei regiuni) sau abstracte (cum ar fi voința de a apăra națiunea și patria în orice circumstanță). Cultura națională a fiecărui teritoriu este în mod clar particulară și unică, neputând găsi două tipuri de culturi naționale egale, deși unele, din motive de proximitate sau de istorie, împărtășesc anumite elemente în comun. În același timp, culturile naționale ale unor regiuni pot fi rezultatul unei combinații de identități naționale diferite care s-au suprapus de-a lungul timpului și apoi au devenit și mai unice și mai speciale (de exemplu,cazul țărilor americane care aveau o importantă cultură precolumbiană care urma să fie combinată mai târziu cu contribuția europeană și mai târziu cu cultura americană, așa cum se întâmplă cu Mexicul).

În multe aspecte, cultura națională este organizată într-un mod clar și explicit (așa cum se poate întâmpla cu sărbătorile comune și publice, cu sistemele educaționale etc.), dar poate apărea și spontan și implicit, fără intervenția specifică a vreunui actor. să-l modeleze în funcție de interesele lor.