definirea subiectului

Cuvântul subiect este folosit pentru a desemna un subiect, pentru a se referi la o idee sau la o formă de stereotip care se aplică de obicei în anumite situații sau momente. Un subiect poate fi înțeles ca un subiect despre care se vorbește sau se investighează, face obiectul discuției, de exemplu atunci când se spune că nesiguranța este subiectul zilei. Ideea de subiect este legată mai mult decât orice de comunicare, precum și de literatură sau artă, deoarece un subiect literar poate fi un subiect literar pe care să scrie.

În lingvistică, subiectul este subiectul pe care este vorbit sau subiectul la care se face referire, subiectul înțeles nu ca persoană, ci ca materie, subiect. Pentru această ramură a comunicării, subiectul este centrul unei dezbateri, conversații sau discuții, în timp ce comentariile sunt acele forme discursive care sunt construite în jurul subiectului sau al problemei propuse. În mod normal, subiectul poate invita să menționeze diferite poziții ideologice, deoarece este ceva despre care să vorbim și despre ceea ce fiecare individ poate avea sau nu o părere formată.

Cu alte cuvinte, subiectul sau subiectul unei discuții este acela pe care acțiunea discursivă este centrată independent de comentariile circumstanțiale care se pot forma în fiecare situație. Când sunt organizate dezbateri sau expoziții, este de obicei specificat un subiect, care va fi subiectul pe care să dezbată sau să vorbească și pe care să se bazeze toate comentariile care se fac.

În același timp, noțiunea de subiect se aplică gramaticii, subiectul fiind centrul propoziției fără de care nu ar fi înțeles. Un exemplu în acest sens este într-o propoziție cu subiect și predicat precum Casa este roșie , subiectul aceluiași poate fi tocmai casa.