definirea indicatorilor

Cuvântul indicatori este pluralul termenului indicator. Un indicator este, așa cum spune și numele, un element care este folosit pentru a indica sau indica ceva. Un indicator poate fi atât concret cât și abstract, un semn, un sentiment, o senzație sau un obiect sau obiect din viața reală.

Putem găsi indicatori în tot felul de spații și momente, precum și fiecare știință are tipul său de indicatori care sunt folosiți pentru a urma o anumită cale de cercetare.

Indicatorii pot fi considerați ca puncte de referință, datorită informațiilor și indicațiilor pe care le conțin în sine, fiind capabili să furnizeze informații cantitative sau calitative.

Informațiile vor fi alcătuite din date care la rândul lor sunt alcătuite din numere, măsurători, opinii, evenimente, printre altele. Oricare dintre ele ne va permite să cunoaștem informații sensibile care ne vor spune cum să performăm la cererea unui proces.

Funcția principală a indicatorilor este de a indica date, proceduri de urmat, fenomene, situații specifice. În mod normal, fiecare tip de știință își dezvoltă propriul tip de indicatori care pot fi mai mult sau mai puțin eficienți și al căror obiectiv final va fi să ghideze analiza sau studiul fenomenelor acelei științe. În acest sens, indicatorii pe care se pot baza științele empirice, naturale și exacte pot fi mult mai concreți, reglabili și măsurabili. Dimpotrivă, indicatorii fenomenelor, situațiilor sau realităților din domeniul științelor sociale sunt întotdeauna mult mai aproape de a fi dezbate și discutate, deoarece procesele sociale nu sunt niciodată reductibile la reguli sau numere.

Precizie și consistență

Va fi riguros ca indicatorii să conțină o precizie extremă și că aceștia corespund într-un mod coerent cu subiectul analizat. De asemenea, trebuie să acomodeze schimbări, care să le facă fiabile și demonstrabile și vor trebui să fie ușor de realizat.

Să ne gândim că apare un anumit eveniment și ne propunem să-l studiem, indicatorii ne vor permite să cunoaștem într-un mod concret magnitudinea, intensitatea, evoluția, efectele sale și să oferim o prognoză pentru viitor, printre alte opțiuni.

Indicatorii economici, de exemplu, inflația, sărăcia, rata șomajului, vor exprima în cifre caracteristicile economiei unei națiuni și prin cifrele pe care acestea le reflectă vom putea cunoaște progresul acesteia, dacă inflația este mare vom putea pentru a deduce cu ușurință că economia țării respective a fost complicată.

La fel se întâmplă și cu alte tipuri de indicatori, cum ar fi demografia, care ne vor permite să cunoaștem în număr caracteristicile unei comunități. Compoziția după vârstă, după sex, distribuția acesteia, printre alte aspecte de interes.

Furnizați informații sensibile pentru elaborarea politicilor

Pentru gestionarea guvernului, indicatorii furnizează informații sensibile și foarte relevante, deoarece ne permit să cunoaștem cu siguranță realitățile țării și, după caz, să promovăm politici care să permită corectarea acelor indicatori greșiți sau inferiori decât se aștepta.

Astăzi, de exemplu, este posibil prin indicii precum Dezvoltarea Umană (IDU) să se evalueze calitatea vieții populațiilor lumii. Acesta a fost propus de programul de dezvoltare al Națiunilor Unite ca un instrument excelent pentru a afla despre acest aspect important.

Indicatorii ne pot ghida la rândul lor către alte tipuri de indicatori și atunci trebuie să vorbim despre indicatori ierarhici sau diferite niveluri de indicatori, deoarece unele elemente sau semnale mai de bază pot duce la indicatori mai evidenți sau mai complexi, în funcție de caz.

Multe aspecte ale vieții de zi cu zi au, de asemenea, o serie de indicatori care ne pot ghida în activitățile noastre zilnice. De exemplu, casa, orașul, cartierul și spațiul public sunt toate spații în care găsim mii de indicatori diferiți care determină dacă putem face ceva sau nu, dacă ar trebui să o facem sau nu, dacă ceva este periculos sau nu , dacă mergem pe calea cea bună, dacă ceea ce intenționăm să facem va avea succes, printre multe alte posibilități.