definirea sintezei

O sinteză este un compendiu condensat al celor mai relevante concepte privind tratamentul unui subiect dat . Actul de a reduce elaborarea unui subiect la elementele sale cele mai substanțiale este deosebit de important pentru efectuarea oricărui tip de studiu. Astfel, utilizarea rezumatelor este foarte utilă pentru a face față educației formale.

Fiecare expoziție este organizată în jurul unei serii de noțiuni majuscule care sunt legate între ele cu un anumit grad de logică . Aceste noțiuni de capital funcționează ca elemente vertebrale ale discursului și permit o constelație de idei subsidiare. Luând ca exemplu un text scris, acesta este alcătuit din paragrafe și fiecare paragraf este de obicei extinderea unei idei de bază, deci ar trebui să avem un grup limitat de acestea; la rândul lor, ideile de bază sunt legate între ele cu un anumit grad de coerență, aspect care contribuie la coeziunea discursului.

Metodologia de realizare a sintezei constă tocmai în identificarea acestor concepte pe care se bazează toată elaborarea discursivă, precum și relațiile dintre ele . Celelalte noțiuni expuse vor fi doar explicații secundare sau exemplificări care pot fi suprimate. Prin urmare, este de o importanță cardinală citirea ordonată și repetată a textelor înainte de a pregăti sinteza, în așa fel încât să extragă cu certitudine și precizie principalele concepte și să le separe de fapte sau conținut de nivel secundar.

Utilizarea sintezei este o resursă esențială pentru a face față atât cerințelor vieții școlare, cât și a vieții academice. Sarcina de scădere a elementelor fundamentale ale unei expoziții ar trebui să fie predată de la cea mai fragedă vârstă , pentru a facilita sarcinile elevilor și a obține performanțe mai bune. Acest lucru este deosebit de important atunci când constatăm că mulți studenți pierd prea mult timp și energie în achiziționarea de cunoștințe care sunt accesorii și în fundal și pot evita problemele cu utilizarea unei tehnici de învățare care se concentrează pe identificarea rapidă a acestor concepte. și relații cauzale care sunt într-adevăr cele care vor contribui la succesul dvs. și la colectarea de cunoștințe.

În acest sens, instrumentele pentru crearea de diapozitive digitale reprezintă un mecanism optim pentru ca un expozant de conținut să realizeze o sinteză prin intermediul mass-media audiovizuale. Această strategie permite celor care primesc conținutul să aibă o vizualizare rapidă a ideilor principale, susținută în multe cazuri de conținutul de imagini și sunete care asigură fixarea acestor concepte. Ideile secundare sau complementare apar din cuvintele vorbitorului însuși în timpul disertației, cu scopul de a consolida la rândul lor acele date exprimate în clasă.

Pe de altă parte, există un alt concept de „sinteză”, care se aplică în științe politice și istorie. Astfel, atunci când apare o mișcare socială, politică, culturală sau economică care ajunge să se impună asupra altor structuri existente, tinde să aibă loc apariția reactivă a unei a doua mișcări care, cel puțin în majoritatea componentelor, pare să constituie o schemă. antagonist. Ca exemple, istoricii menționează adesea capitalismul și comunismul, referindu-se la ambele modele ca „teză” și „antiteză”, pentru a indica opoziția lor. În timp ce unul dintre ei preferă individualismul economic (capitalismul), celălalt postulează colectivismul (comunismul). Cu toate acestea, în ciuda numeroaselor diferențe, ambele modele împărtășesc anumite puncte de vedere. Ca corolar,există posibilitatea unui fel de fuziune a aspectelor împărtășite de aceste idei, cu intenția de a lustrui sau chiar de a uni aceste diferențe. Acest model va fi redenumit „sinteză . „Unii oameni de știință politici cred că o încercare de sinteză între teza (capitalismul) și antiteza (comunismul) a fost oroarea nazismului, care a împărtășit cele mai multe elemente negative ale ambelor modele.