definiția curajului

Curajul este termenul folosit pentru a desemna un tip de atitudine sau sentiment pe care o persoană îl poate avea într-o situație de posibil pericol sau frică. Nu este altceva decât forța pe care o găsești în sine pentru a reacționa într-un mod eroic sau intrepid în situații în care frica, pericolul, panica sunt prezente. De obicei, sentimentul de curaj este aplicat unei nenumărate de situații diferite, iar termenul poate fi folosit chiar și figurativ sau metaforic pentru a se referi la situații în care nu există un pericol real, dar în care persoana se datorează. de exemplu, susțineți un examen).

Curajul acționează, pentru unii, cu curaj și hotărâre, în timp ce alții consideră că este absența fricii și există cei care înțeleg că este tot acel comportament în care individul simte frică, dar nu se lasă dominat de ea si face ceea ce considera el.necesar si corect.

În orice caz, când vorbim de curaj, avem de-a face cu un anumit tip de comportament extern. În acest sens, merită să ne amintim teza lui Aristotel despre această calitate morală: ne facem curajoși prin efectuarea de acte de curaj.

Fapte de curaj

Pentru ca o acțiune să fie considerată curajoasă, trebuie îndeplinită o condiție prealabilă: ca consecințele actului să fie negative. Dacă cineva își critică în mod deschis șeful pentru că a făcut ceva greșit, este curajos, deoarece criticile lor vor avea probabil repercusiuni negative. Cu alte cuvinte, actul curajului este asociat cu factorul de risc.

Pe de altă parte, actul curajului trebuie să aibă un obiectiv specific, cum ar fi rezolvarea unei probleme personale sau depășirea unei situații dificile.

În fiecare act curajos există sau ar trebui să existe un anumit calcul al probabilităților de succes

Dacă nu știu să înot și m-am aruncat în apă pentru a salva pe cineva, nu sunt un om curajos, ci un îndrăzneț care acționează irațional, deoarece cu acțiunea mea nu îl voi ajuta pe cel care este în pericol și eu va ajunge, de asemenea, să mă înec.

Actul curajos poate fi explicat din teoria lui Aristotel asupra punctului de mijloc. Astfel, între lașitate și nesăbuință, stă punctul de echilibru al curajului.

Presupune o senzație sau o atitudine pe care doar ființele umane o pot avea, întrucât presupune o anumită raționalitate cu privire la situațiile în care un animal ar acționa în mod normal prin impuls sau instinct. Astfel, curajul este înțeles ca o voință internă, de asemenea, decizia de a face ceva pentru binele propriu sau al altora în situații în care cineva poate fi rănit sau chiar își poate pierde viața. De multe ori, curajul este etapa în care persoana reușește să facă față acelei frici pe care o generează situația, depășind-o și luând diferite acțiuni, indiferent de ce s-ar putea întâmpla.

Arhetipuri de curajoși

În cinematografie și literatură, eroii sunt arhetipurile tradiționale legate de această calitate. Personaje istorice precum Cid Campeador, Juana de Arco, Gerónimo sau Cuauhtémoc sunt exemple de curaj, curaj și intrepiditate. În majoritatea circumstanțelor, bărbatul curajos devine un ratat care își sacrifică viața, iar istoria îl amintește ca pe un adevărat erou (de exemplu, mulți martiri creștini și-au sacrificat viața pentru convingerile lor, dar biserica le amintește ca modele de urmat).

Curajul nu trebuie întotdeauna să fie legat de personaje istorice, deoarece uneori oamenii umili acționează ca adevărați eroi. Un caz paradigmatic este cel al Rosa Parks, o modestă afro-americană din Statele Unite, care în 1955 a refuzat să renunțe la locul ei în autobuz pentru un bărbat alb; o acțiune contrară legilor și pentru care a fost închisă.

Presupune un sentiment nobil, unul dintre cele mai pure ale ființei umane, deoarece implică riscul propriului bine pentru un scop specific care poate fi sau nu pentru sine, dar care în cele din urmă ar prezenta întotdeauna un posibil risc. În multe ocazii, curajul înseamnă să trebuiască să tolerezi un anumit tip de durere sau suferință, să-l înfrunți și să încerci să obții cele mai bune rezultate din acea situație specifică. În acest sens, locurile de muncă sau ocupațiile în care oamenii îi salvează pe alții (bărbați sau animale) care sunt răniți sau expuși riscului implică întotdeauna curajul, deoarece și situațiile riscante se pot întoarce împotriva lor.