definiția diagramei

O diagramă de flux , numită și diagramă de flux , este o afișare vizuală a unei linii de pași de acțiune care implică un anumit proces . Adică, diagrama de flux constă în reprezentarea grafică a situațiilor, evenimentelor, mișcărilor și relațiilor de tot felul din simboluri .

Practic, diagrama de flux face analiza unui anumit proces mult mai ușor de identificat, de exemplu, intrările furnizorilor, ieșirile clienților și acele puncte critice ale procesului.

De obicei, diagrama de flux este utilizată pentru: înțelegerea unui proces și identificarea oportunităților de îmbunătățire a situației actuale; proiectează un nou proces în care aceste îmbunătățiri apar încorporate; facilitează comunicarea între persoanele implicate; și să disemineze în mod clar și concret informații despre procese.

Una dintre caracteristicile diagramelor de flux este utilizarea simbolurilor pentru a reprezenta diferitele etape ale procesului , persoanele sau sectoarele implicate, succesiunea operațiunilor și circulația documentelor și datelor .

Printre cele mai frecvente simboluri, se remarcă următoarele: limite elipsă (identifică începutul și sfârșitul unui proces), operații dreptunghiulare (reprezintă o etapă a procesului; atât numele etapei, cât și cine este însărcinat cu executarea acestuia , sunt inscripționate în simbol), tăiat pătrat sub documente (document care rezultă din operațiunea corespunzătoare; numele corespunzător este notat în interior) și romb-decizie (reprezintă punctul procesului la care trebuie luată o decizie. este înscris în interiorul rombului și două săgeți care ies din acesta arată direcția procesului pe baza răspunsului real.

Există diferite tipuri de organigramă: în funcție de formă (verticală, orizontală, panoramică sau arhitecturală), după scop (formă, muncă, metodă, analitică, spațială, combinată).