definirea percepției sociale

Percepția socială este înțeleasă ca procesul prin care oamenii interpretează realitatea socială. Cu alte cuvinte, se referă la modul în care îi percepem pe ceilalți și la modul în care interpretăm comportamentul lor.

Ideea percepției este aplicabilă relațiilor sociale

Percepția este una dintre temele clasice din psihologie. În acest sens, psihologia de la începutul secolului al XX-lea s-a concentrat pe studiul legilor care determină percepția noastră senzorială. Odată cu trecerea timpului, unii psihologi au observat că aceste legi pot fi aplicate sferei sociale.

Aspecte ale percepției sociale

Percepția interpersonală este împărțită în două domenii: percepția altor indivizi și percepția grupurilor sociale.

Procesul percepției implică, în primul rând, existența unui observator și a unei persoane care face obiectul percepției. Observatorul adoptă rolul de judecător și percepe comportamentul celorlalți și îi dă sens.

Informațiile pe care le percepem despre alții sunt complexe, deoarece sunt percepute informații foarte variate

Astfel, în primul rând percepem caracteristicile fizice ale celuilalt (tenul, înălțimea și aspectul lor general). Apoi percepem caracteristicile neobservabile ale subiectului, ceea ce implică o serie de sentimente și emoții. La fel, surprindem și caracteristicile personalității, ideologiei sau abilităților lor. Cultura observatorului și experiența anterioară intervin, de asemenea, în procesul de percepție.

Unul dintre elementele cheie în procesele de percepție socială este problema rolurilor sociale. În mod normal, îl percepem pe celălalt din rolul pe care îl ocupă ei în societate și apreciem în special prestigiul și succesul profesional al unor oameni, dar îi subestimăm pe alții, deoarece rolul lor are mai puțină recunoaștere socială.

Rolul prejudecăților în percepția celuilalt

Când întâlnim o persoană, percepția noastră despre ea poate fi condiționată de prejudecățile noastre. O prejudecată este o idee preconcepută. Opinia asupra altora bazată pe prejudecăți este o strategie care duce la crearea de stereotipuri. În acest fel, clasificăm pe cineva nu din cauza calităților sale personale, ci din cauza altor circumstanțe (clasa socială, etnia, limba sau modul lor de a se îmbrăca).

Percepția socială bazată pe prejudecăți este o sursă de conflict, deoarece judecarea celorlalți fără a le cunoaște este o abordare nedreaptă și neinteligentă.

Fotografii: iStock - Gawrav Sinha / Bartosz Hadyniak