definirea științelor formale

Diferitele discipline care alcătuiesc știința pot fi ordonate pe baza a trei parametri: după obiectul de studiu, după metoda utilizată și după scopul acesteia. Un alt model de clasificare constă în împărțirea științelor în două grupuri mari: științele formale și științele factuale sau empirice.

Cele formale

Logica și matematica sunt două discipline formale, deoarece nu au un conținut empiric concret, așa cum se întâmplă cu biologia, meteorologia sau istoria.

Logica este o disciplină pur formală și abstractă. În sens strict, nu are un conținut observabil, măsurabil și tangibil. Este de fapt un set de reguli care se aplică oricărui tip de cunoaștere, fie că este vorba de viața științifică sau de viața de zi cu zi.

Regulile logicii sunt cele care vă permit să gândiți coerent și într-un mod rațional. Astfel, nu pot spune că ceva este și nu este ambele pentru că încalcă principiul non-contradicției și nu pot afirma că ceva nu este identic cu el însuși pentru că merg împotriva principiului identității.

Matematica este pur abstractă, deoarece conținutul său este mental și nu material.

Amintiți-vă că numerele nu există nicăieri în natură, deoarece sunt invenții ale minții umane pentru a număra sau a calcula ceva despre realitate. În acest sens, aritmetica, geometria sau algebra sunt discipline matematice care se bazează pe o serie de principii care pot fi demonstrate rațional.

Dacă luăm ca referință orice ecuație matematică, formularea sa este valabilă complet independent de realitate.

Pe scurt, logica și matematica alcătuiesc sisteme formale care includ o serie de elemente: axiome, simboluri, reguli de inferență și teoreme. Aceste elemente sunt exprimate sub formă de afirmații care sunt descrise prin semne.

Cele factuale au științele formale implicite

Setul de discipline care se ocupă de studierea faptelor au nevoie de o structură formală, astfel încât obiectul lor de studiu să aibă sens. Pe de altă parte, pentru a arăta că o afirmație de biologie sau chimie este formal adevărată, este necesar să existe o corelație cu datele empirice.

Pe scurt, științele formale sunt proiectate asupra lumii faptelor observabile. Dacă luăm ca referință teorema lui Pitagora, formularea sa este valabilă pentru orice realitate în care există un unghi drept care formează un triunghi dreptunghiular.

Pe scurt, științele formale și științele factuale sunt complementare și nu ar trebui concepute ca domenii separate de cunoaștere.

Fotografii: Fotolia - Artisticco / Serghei Bogdanov