definirea cetățeniei active

Cetățenia după cum știm este statutul de cetățean care deține o persoană cu privire la o națiune care viața sau se naște. Acest caracter de cetățean este atunci ceea ce conferă acelei persoane o serie de drepturi și obligații civile care trebuie respectate.

Între timp, cetățenia activă este un concept care se aplică tuturor acelor oameni care alcătuiesc o comunitate și care manifestă un comportament angajat în tot ceea ce se întâmplă în ea. Adică, cetățeanul activ este absolut implicat în toate problemele care privesc comunitatea în care trăiește și participă la tot ceea ce este de rigueur .

Și se găsește, de exemplu, în partea opusă a acelui cetățean care nu participă la nimic, ceea ce este, de asemenea, o poziție pe care o găsim de obicei în diferitele comunități.

Când vorbim de comunități în care cetățeanul activ își oferă acțiunea participativă, trebuie să clarificăm că pot fi extinse, cum ar fi o țară, sau mult mai mici, așa este cazul unei școli.

Acele comunități care au o preponderență de cetățeni activi tind să funcționeze mai bine decât cele care se concentrează asupra individului, deoarece promovează tocmai solidaritatea, le pasă de celălalt, de ce sunt mai bune și nu se opresc la succesul personal, ci la bine. comun tuturor celor care o compun.

După cum am menționat mai devreme, cetățenia activă nu are nimic de-a face cu adoptarea unei atitudini pasive, ci dimpotrivă, există un angajament concret de a participa cu voce și vot la tot ceea ce se întâmplă și cere o schimbare. Cetățenia activă nu așteaptă ca altcineva să schimbe starea de fapt și să propună ceva mai bun, ci mai degrabă îi pasă și încearcă să o realizeze în sine și să se bucure de toată lumea.