definiția varianței

În Teoria probabilității și statistică, varianța este acea măsură a dispersiei care arată o variabilă aleatorie în ceea ce privește așteptarea acesteia. Varianța este legată de abaterea standard sau abaterea standard, care este notată de litera greacă numită sigma și care va fi rădăcina pătrată a varianței .

Pentru a calcula varianța va fi necesar să urmați următorii pași: mai întâi trebuie să calculăm media, adică media numerelor, apoi, pentru fiecare număr, trebuie să scădem media și să pătrăm rezultatul și, în final, media acele diferențe față de pătrat.

Principala funcție și utilitate care pot fi găsite în varianță este că ne permite să știm și să determinăm ce este normal, ce este mare, ce este mic, ce este extra mare sau ce este extra mic.

De exemplu, dacă luăm mai multe rase de câini și ideea este de a determina care dintre ele este cea mai mare și care este cea mai mică, fără îndoială, cel mai bun mod de a cunoaște răspunsul la această necunoscută va fi aplicarea formulei varianței .