definiția anomaliei

În utilizarea generală pe care o dăm la cererea limbajului obișnuit, folosim cuvântul anomalie pentru a indica o neregulă sau anomalie care se întâmplă brusc în ceea ce este obișnuit și apoi, deoarece este ceva ieșit din comun, va trezi atenția de observatori provocând o surpriză enormă.

Ceea ce este anormal și neregulat

De obicei, aplicăm acest sens al cuvântului la evenimente, dar și la comportamentul oamenilor.

Astfel, de exemplu, putem vorbi despre anomalia pe care o prezintă serviciul de poștă atunci când nu se primește o corespondență care, judecând după timp, ar fi trebuit să ajungă deja la destinație; sau, în caz contrar, a anomaliei în modul de a proceda pe cineva pe care îl cunoaștem și care se dovedește prin afișarea unui comportament neobișnuit în persoana sa.

Vom spune că este anomal ceea ce în funcționarea sau aspectul său nu este normal sau obișnuit, este rar, neobișnuit și, de exemplu, i se atribuie de obicei o considerație negativă pentru această situație dacă nu este normal.

Poate fi aplicat la tot felul de lucruri și la oameni, în timp ce atunci când este atribuit unui obiect, cum ar fi un dispozitiv, acea anomalie va face ca acesta să nu funcționeze corect și că trebuie reparat sau eliminat direct, deoarece nu mai este lucrări.

Astronomie: distanță de la soare, de la o planetă la afeliu

Pe de altă parte, și la cererea astronomiei, anomalia desemnează acea distanță unghiulară, observată de la centrul soarelui, care există de la locul concret sau mijlociu al unei planete până la afeliu.

Lipsa respectării normelor unei societăți

Între timp, în sfera socială , anomaliile sunt denumite acele nereguli care există în majoritatea comunităților sau societăților și care vor fi determinate de acei oameni care nu respectă sau respectă regulile și reglementările în vigoare, ceea ce face ca societatea în cauză să funcționeze corect .

Există indivizi care, datorită anumitor circumstanțe care alcătuiesc creșterea sau contextul lor social, nu respectă regulile, dimpotrivă, le încalcă în mod constant și acest lucru, desigur, va genera o absență a armoniei în conviețuirea socială.

Când cineva încalcă o normă, trebuie să fie pedepsiți conform legii pentru a-i face să înțeleagă greșeala și, de asemenea, pentru a împiedica alții să repete acest comportament.

Fizică: simetrie

Tot în domeniul fizicii găsim o referință pentru anomalie, care desemnează o simetrie clasică.

Biologie: malformație observată de o ființă vie

Și în biologie , cuvântul anomalie este folosit pentru a se referi la acea malformație sau modificare, indiferent dacă este biologică, dobândită sau congenitală, de care suferă un individ.

Una dintre cele mai recurente anomalii congenitale în rândul oamenilor este sindromul Down și este cauzată de o modificare a numărului de cromozomi, există un cromozom suplimentar sau o parte a acestuia (cromozomii conțin structura ADN-ului).

Celulele care alcătuiesc corpul uman au 46 de cromozomi distribuiți în 23 de perechi, una dintre aceste perechi va determina genul persoanei, iar celelalte 22 vor fi numerotate de la 1 la 22 în raport cu dimensiunea descrescătoare; indivizii cu sindrom Down au trei cromozomi în perechea 21 în loc de cei doi obișnuiți.

Efectele pe care aceasta le are asupra persoanei sunt variabile, dar prezența unui anumit tip de dizabilitate intelectuală și maturizarea ca primă consecință este o realitate a tuturor.

Rețineți că cuvântul anomalie este folosit sinonim cu alte concepte și invers ca: neregularitate anomalie raritate, ... abatere .

Deși cuvântul așa cum am subliniat deja are o conotație negativă în cea mai mare parte, în aproape toate domeniile în care este folosit, există una, artă, în care se atribuie o considerație pozitivă, deoarece în acestea ceea ce nu este normal și este rar este de obicei văzut ca o tendință, o inovație, o avangardă, evident atunci când vine vorba de ceva creativ, care stârnește interes și atenție în public și din acesta ies curente noi.