definiția tetraedrului

Această figură geometrică este alcătuită din patru triunghiuri echilaterale, adică triunghiuri regulate. Cu alte cuvinte, este un poliedru regulat cu patru fețe triunghiulare egale. Acest poliedru are în total patru fețe, șase muchii și patru vârfuri (trei fețe se întâlnesc la fiecare dintre vârfurile sale).

În ceea ce privește înălțimea sa, se obține trasând o perpendiculară din vârf spre fața opusă a acestei figuri. Volumul său este egal cu o treime din aria bazei înmulțită cu înălțimea sa. Pentru a calcula aria, aria unuia dintre triunghiurile sale este calculată și înmulțită cu patru.

Există, de asemenea, tetraedre neregulate, care sunt alcătuite din patru poliedre diferite. Există două variante: trirectangularul și izofacialul. Prima are trei fețe formate din triunghiuri dreptunghiulare și înălțimile lor coincid în același punct. Al doilea este format din trei triunghiuri isoscel egale.

O figură geometrică cu o valoare mistică și terapeutică

Filosoful grec Platon a înțeles că întregul univers ar putea fi rezumat în cinci figuri geometrice: tetraedru, hexaedru cub, octaedru, dodecaedru și icosaedru. Toți sunt cunoscuți cu un singur nume, „solidele platonice”. Combinația acestor solide ar forma o sferă, care ar reprezenta geometria sacră a cosmosului.

Pentru Platon, tetraedrul simbolizează un element al naturii, focul (în același timp, această figură este asociată cu conceptul de înțelepciune). Hexahedrul reprezintă pământul. Octaedrul reprezintă aerul. Dodecaedrul simbolizează eterul.

În cele din urmă, icosaedrul reprezintă apa. Conform unor interpretări pseud științifice, aceste cifre sunt direct legate de unele modificări fizice ale organismelor vii și, în consecință, prin ele este posibilă vindecarea unor boli.

Modelele din natură pot fi exprimate în limbaj matematic

Pe de altă parte, unii oameni de știință susțin că limbajul universului este legat de solidele platonice. Aceasta implică faptul că lumea fizică este ordonată după proprietăți de natură matematică.

Modelele matematice sunt prezente în constelații, în corpul uman, în artă și în orașele pe care le locuim. Figurile geometrice ne permit chiar să înțelegem părțile subatomice ale materiei. Această realitate a fost prezentată într-un mod intuitiv de Platon și de filosofii școlii pitagoreice.

Oamenii de știință încă dezbat astăzi această întrebare. Pentru unii, natura este scrisă în limbaj matematic, iar pentru alții mintea noastră este cea care creează modele matematice pentru a înțelege natura.

Foto: Fotolia - Peter Hermes Furian