definiția binomului

Pentru Algebră, ramura matematicii care se ocupă cu studiul structurilor, relațiilor și mărimilor, un binom este acea expresie algebrică care are doi termeni. Fiind extrem de formal, se referă la un polinom compus din suma a două monomii, deși, pentru ao face mai simplu și mai ușor, este folosit pentru a indica orice expresie care constă dintr-o adunare sau o scădere a doi termeni.

Pentru a calcula gradul unui binom, ceea ce se va face este să adăugați exponenții fiecărui termen.Cea mai mare sumă va fi gradul .

Există câteva formule care vă permit să multiplicați în mod direct anumite polinoame, acestea sunt numite factori notabili și mulți se referă la operații cu binomii ... factor comun, pătrat binomial, sumă prin diferențe.

Și, pe de altă parte, cuvântul binom este de obicei folosit pentru a se referi la setul de două persoane, care, de exemplu, mențin o relație strânsă atât în ​​domeniul personal, cât și în cel profesional și care, din cauza acestei legături afective sau doar pentru a le împărtăși sarcină, se alătură pentru a produce un proiect, sarcină sau inițiativă. De exemplu, este foarte frecvent în domeniul artistic să vorbim despre binomii, fie în ceea ce privește personajele, regizorii sau actorii, printre altele. Deși, de asemenea, cuvântul binom servește la desemnarea conceptelor conexe, precum și a indivizilor.