definiția dotării

Cuvântul dotare este unul care se referă la un set de elemente care mențin caracteristici similare și care sunt grupate într-un anumit mod. Dotarea poate fi atât obiecte (de exemplu, o dotare de donații care sunt livrate într-o sală de mese), cât și oameni (așa cum se întâmplă atunci când vorbim despre un echipaj de pompieri). Dotarea servește, de obicei, pentru a da ideea că ceva este numeros sau abundent și că este grupat în acest mod sau pentru că are caracteristici comune sau pentru că va servi unui obiectiv specific și comun.

În limbajul obișnuit, o înzestrare poate fi orice set de articole care sunt destinate unui scop. Astfel, este normal să vorbim despre o înzestrare de alimente pentru o cantină, sau o înzestrare cu rechizite care sunt livrate unei școli, sau o înzestrare de opere de artă care ajunge la un muzeu. În acest sens, cuvântul este de obicei legat nu numai de obiectele sau elementele în sine, ci și de ideea că sunt livrate într-un loc ca formă de plată sau ca donație, astfel încât să rămână împreună sau să respecte un scop definit . Dotarea în acest sens poate fi de asemenea înțeleasă ca inventarul sau colecția de elemente care fac parte dintr-o instituție, de exemplu, ca atunci când vorbim despre dotarea resurselor unui guvern sau entitate, ale unei companii etc.

În majoritatea cazurilor, termenul de înzestrare este folosit pentru a se referi la grupuri de persoane care îndeplinesc o profesie, cum ar fi pompierii. Personalul înțeles în acest fel poate fi descris ca un grup mare de persoane care sunt destinate să îndeplinească o sarcină și care, în plus, sunt gestionate printr-un profil destul de instituțional, ceea ce înseamnă respectarea ierarhiilor, autorităților și ordinelor de comandă care permit astfel o mai bună organizează activitățile de desfășurat. Echipajele pompierilor sau marinarilor (o altă posibilitate obișnuită) au de obicei elemente distinctive, cum ar fi uniformele, ecusoanele, siglele etc., care servesc pentru a se identifica în cadrul grupului și a se diferenția de restul.