definiția sensului figurativ

Limbajul figurativ face parte din comunicarea noastră de zi cu zi. Este modul de a vorbi în care o idee este comunicată prin alta și termenii folosiți au o relație cu ideea originală. Această formă de limbaj este, de asemenea, cunoscută sub numele de sens figurat și este utilizată pe scară largă în textele literare, în special în poezie. Sensul figurativ este opus sensului literal, în care cuvintele sunt folosite cu sensul lor strict.

Astfel, în sens literal, am spune „mi-e foarte sete” și în sens figurat am spune „mor de sete”. În general, sensul figurativ este folosit pentru a conferi limbajului o expresivitate deosebită și în același timp este un mod de a spune ceva cu o anumită intensitate și originalitate. De asemenea, este folosit pentru a da o imagine a unei idei.

Expresii că unul este limitat

Luați în considerare cineva care vrea să spună ceva, dar decide să se abțină din anumite motive. În acest caz, s-ar spune că „își mușcă limba” (aici imaginea de a-și mușca limba este echivalentă cu a tăcea). Aceste tipuri de fraze nu au dificultăți între vorbitorii unei limbi, deși pot crea confuzie în rândul persoanelor care învață o limbă. Este foarte probabil ca un străin care stăpânește puțin spaniola să fie confundat cu afirmații precum „a muri de foame”, „a avea o limbă lungă” sau „a izbucni în râs”.

Utilizări diferite ale sensului figurativ

Când vorbesc într-un mod colocvial, cei care intervin într-o conversație folosesc sensul figurativ pentru a sublinia un mesaj sau pentru a exprima un sens ironic unei idei. Să ne imaginăm că printre un grup de însoțitori există unul care se caracterizează prin umorul său prost și în această împrejurare există cineva care afirmă „leul este pe cale să urle” (în acest caz se face referire la individul cu o umor proastă).

În contextul informațiilor jurnalistice, apar expresii cu sens figurativ și în acest fel se obține un impact informativ mai mare („Madridul aruncă campionatul peste bord” sau „alergătorul a ajuns la linia de sosire într-o stare de praf”).

În domeniul literaturii

În literatură utilizarea resurselor stilistice este foarte frecventă, cu care se intenționează să înfrumusețeze limba și să îi confere o dimensiune diferită de cea obișnuită. În acest fel, cu metafore, metonimii și alte resurse, este posibil să se acorde cuvintelor un sens figurat (de exemplu, „angoasa scriitorului din fața paginii goale”).

În poezie, sensul figurativ capătă o dimensiune mai elaborată, deoarece poetul asociază cuvintele cu ideile dincolo de limbajul obișnuit.