definiția corelației

Termenul de corelație este, în general, folosit pentru a indica corespondența sau relația reciprocă care apare între două sau mai multe lucruri, idei, oameni, printre altele .

Între timp, în probabilitate și statistici, corelația este cea care va indica puterea și direcția liniară care se stabilește între două variabile aleatorii .

Se consideră că două variabile de tip cantitativ prezintă o corelație între ele atunci când valorile uneia dintre ele variază sistematic în raport cu valorile omonime ale celeilalte.

De exemplu, dacă avem două variabile numite A și B, fenomenul de corelație menționat mai sus va exista dacă atunci când valorile lui A cresc valorile corespunzătoare lui B, de asemenea, fac acest lucru și invers.

În orice caz, merită clarificat faptul că corelația care poate apărea între două variabile nu va implica de la sine vreun tip de relație cauzală. Principalele elemente componente ale unei corelații de acest tip vor fi: forța, semnificația și forma.