definirea gândirii matematice

Numim gândul la tot ceea ce este târât în ​​existență prin activitatea intelectuală, prin urmare, gândirea este da sau da un produs al minții noastre care va apărea, fie prin activități raționale ale intelectului nostru, fie prin abstracțiile imaginației noastre.

Gândul este produsul activității mentale

În acest proces care implică gândirea unei ființe umane, ideile sunt cusute împreună și legate astfel încât un întreg să fie construit cu un sens concret.

Gândul este o capacitate naturală a tuturor ființelor umane și este, de asemenea, strâns asociat cu reflecția, o altă acțiune clar umană.

Desigur, odată cu trecerea anilor și cu evoluția, creșterea și învățarea pe care omul le adaugă vieții sale, acest gând va deveni mai acut și mai sofisticat.

Simplul fapt de a dobândi noi abilități de cunoaștere, precum și experiențe, va genera inevitabil noi capacități de gândire care îi vor permite persoanei să rezolve probleme din ce în ce mai complexe și dificile.

Prin aceasta vrem să spunem că gândirea unui copil nu va fi aceeași în comparație cu cea a unui adult ...

Operații raționale implicate în gândire

În majoritatea cazurilor , gândirea implică o serie de operații raționale, cum ar fi: analiza, comparația, sinteza, abstractizarea menționată mai sus și generalizarea . La fel, gândirea noastră nu poate fi văzută doar reflectată în limbaj, ci și o determină, care are sarcina de a face judecăți, concepte și raționamente atunci când este cazul.

Între timp, există diferite tipuri de gândire ... gândire analitică, gândire critică, gândire sistematică și gândire matematică, care este exact ceea ce ne vom ocupa mai jos.

Gândire care sistematizează și contextualizează cunoștințele matematice

Gândirea matematică este acel gând care implică sistematizarea și contextualizarea cunoștințelor de matematică . Poate fi dezvoltat tocmai din cunoașterea originii și evoluției fiecăruia dintre conceptele și instrumentele care fac parte din domeniul matematicii.

Matematica este o disciplină care din propoziții și folosind raționamentul logic studiază proprietățile și relațiile dintre entitățile care sunt abstracte, așa este cazul numerelor, figurilor geometrice sau simbolurilor.

Este una dintre cele mai relevante științe dezvoltate de omenire, fiind grecii din Grecia Antică care au contribuit cel mai mult la începuturile sale.

Pe măsură ce oamenii dezvoltă acest tip de cunoștințe, le va fi posibil să ajungă la o pregătire matematică completă și generală care să-i ajute la rezolvarea problemelor.

Dar aceste cunoștințe nu înseamnă doar cunoașterea unui concept tehnic x, ci și dificultățile pe care le implică și modul de utilizare a acestuia într-un sens profitabil.

Ca subiect, gândirea matematică include atât studiul conceptelor, tehnicilor și algoritmilor în vigoare la momentul studierii sale, deși această întrebare nu exclude cunoașterea acelor descoperiri efectuate anterior.

Dezvoltarea acestui tip de gândire, care va fi accesibilă doar prin studiul materiei matematice, persoana va putea realiza o pregătire completă în materie, ceea ce îi va permite să aibă o serie de cunoștințe valide și relevante la momentul respectiv să prevadă rezultate concrete în diferitele operațiuni care trebuie rezolvate în acest context.

Cum s-a format un concept sau o tehnică matematică x este posibil să știm prin acest tip de gândire.

Individul în acest mod va deveni conștient de complexitatea problemei în cauză și va ști cum să o rezolve într-un mod satisfăcător.

Dezvoltarea gândirii matematice este absolut pozitivă pentru persoana respectivă, deoarece o va ajuta să rezolve întrebări care sunt asociate cu viața sa de zi cu zi sau cu alte ordine, de la întrebări domestice la întrebări mai complexe. Formularea ipotezelor, efectuarea de predicții, relaționarea conceptelor, printre altele, sunt capacități dezvoltate prin această gândire.