definiția fluxului de numerar

În economie și finanțe , Cash Flow este numele folosit în limba engleză pentru a se referi la fluxul de numerar sau fluxul de fonduri sau numerar , așa cum este, de asemenea, cunoscut; Fluxul de numerar implică intrările și ieșirile de numerar sau numerar, într-o anumită perioadă și, prin urmare, constituie un indicator mai mult decât concret al lichidității deținute de o anumită companie .

Apoi, din fluxul de numerar putem cunoaște extrasul de cont, cât de mulți bani au rămas în acesta după cheltuieli, plăți de capital și dobânzi .

Trebuie remarcat faptul că fluxul de numerar este o situație contabilă care prezintă informații despre toate mișcările de numerar și echivalentele sale.

Între timp, studiul fluxului de numerar al unei companii poate fi utilizat pentru a determina diferite probleme, inclusiv: probleme de lichiditate, pentru a analiza viabilitatea proiectelor de investiții, pentru a măsura profitabilitatea unei afaceri, printre altele.

Fluxurile de lichiditate pot fi clasificate după cum urmează: fluxuri de numerar operaționale (numerar primit sau cheltuit, ca produs al activităților economice), fluxuri de numerar de investiții (numerar primit sau cheltuit luând în considerare cheltuielile de investiții de capital care vor avea tendința de a profita pentru viitoarea afacere, de exemplu, achiziționarea de echipamente noi) și finanțarea fluxurilor de numerar (este numerarul primit sau cheltuit, rezultat din activități financiare precum primirea sau plata împrumuturilor, emiterea sau răscumpărarea acțiunilor, plata dividendelor, printre altele).

Dacă compania face o proiecție a declarațiilor menționate anterior, va putea prevedea dacă în viitor va avea numerarul necesar pentru a-și acoperi cheltuielile și, de asemenea, pentru a obține profituri.

Din cele menționate anterior, se poate deduce că analiza fluxului de numerar se dovedește a fi o problemă extrem de valoroasă pentru companiile mici și mijlocii, care sunt cele care sunt de obicei afectate de lipsa lichidității, pentru a satisface acele nevoi mai imediate. În acest fel, se pot face previziuni și va ajuta la evitarea acțiunilor de urgență care, pe termen lung, vor genera complicații financiare, cum ar fi nevoirea de a apela la un finanțator pentru a solicita un împrumut.

Fluxul de numerar va face cu siguranță gestionarea financiară eficientă, deoarece contribuie direct la luarea celor mai bune decizii și facilitează controlul cheltuielilor pentru a îmbunătăți profitabilitatea .