apogeu - definiție, concept și ce este

Cea mai obișnuită utilizare a cuvântului Apogee este făcută pentru a se referi la momentul de maximă splendoare în dezvoltarea unui anumit proces. Pe baza acestei definiții, Apogee poate fi utilizat în nenumărate situații.

Se poate vorbi despre apogeul unui imperiu pentru a desemna acea perioadă de timp în care respectivul imperiu a avut o putere mai mare și și-a extins influența asupra unui număr mai mare de teritorii. Vârful carierei muzicale a unui artist va fi acel moment în care popularitatea și nivelurile sale de vânzări ating un grad mai înalt și se poate menționa, de asemenea, că un fotbalist este la vârf când atinge cele mai bune înregistrări ale sale de-a lungul timpului.

În afară de această utilizare mai răspândită, punctul dintr-o orbită eliptică la care un obiect este cel mai îndepărtat de centrul Pământului este numit și apogeu.

Vârful și declinul diferitelor civilizații

De-a lungul istoriei, au existat multe civilizații care și-au extins cultura și influența dincolo de teritoriul lor. În acest proces, au fost urmate o serie de linii directoare comune, începând cu dorința de expansiune, cucerirea de noi teritorii, impunerea culturii sale și mai târziu, inexorabil, căderea sa.

Arabii, romanii sau spaniolii au fost popoare care, la un moment dat, au urmat acest proces, atingând apogeul după cucerirea unui număr mare de teritorii și implantarea obiceiurilor lor în ele.

Dar, după cum ne arată istoria, perioada de glorie a unei civilizații nu este foarte lungă. De obicei, măreția realizărilor lor este cea care ajunge să le provoace căderea. Și este faptul că conceptul de apogeu implică un punct în care începe un proces descendent, un proces care, în general, odată început nu are nicio întoarcere.

Aceasta este o constantă care apare în toate cazurile de civilizații dominante de-a lungul istoriei și care are particularitatea că cei care o trăiesc nu sunt conștienți de aceasta. Apogeul atrage după sine un declin care, în general, este imperceptibil pentru cei care îl privesc și despre care devin conștienți doar atunci când civilizația este depășită de o alta care urmează exact același proces.

Deosebit de curios este faptul că contemporanii aflați în culmea civilizației nu numai că nu sunt conștienți de declinul ei, ci tind să creadă că actualul statu quo va continua la nesfârșit.

Foto: iStock - BornaMir