definiția balanței comerciale

Termenul balanță comercială se numește înregistrarea pe care o anumită țară o ține despre importurile și exporturile care sunt efectuate în aceasta într-o anumită perioadă de timp, adică balanța comercială ar fi ceva asemănător diferenței care rămâne pentru o țară între exporturi și importuri .

Importurile sunt acele cheltuieli pe care companiile, guvernele sau oamenii le efectuează cu privire la bunurile și serviciile care se fac în alte țări și care sunt aduse în propriile lor, în timp ce exporturile sunt bunurile și serviciile produse într-o anumită țară. vândute și expediate în alte țări.

Aceste diferențe pot fi pozitive, situație care va fi numită excedent comercial sau negativă care va fi numită deficit comercial.

Deficitul va apărea atunci când cantitatea comparată, cea a importurilor și exporturilor, este mai mică decât cealaltă. Apoi, va exista un deficit comercial atunci când cantitatea de bunuri și servicii pe care o țară o exportă este mai mică decât suma pe care o importă și, pe de altă parte, când cantitatea de bunuri și servicii pe care o țară o exportă este mai mare decât suma de mărfurile pe care le importă, vom fi la porțile a ceea ce este cunoscut sub numele de excedent comercial.