definiția auditorium

Un auditoriu este o zonă pentru diverse activități. Publicul participant vine în acest loc pentru a contempla o expresie artistică, cum ar fi o piesă de teatru, un spectacol de dans, o piesă muzicală sau un monolog.

De asemenea, acest loc poate fi orientat și către toate acele activități în care se transmit anumite cunoștințe, cum ar fi o conferință, o dezbatere sau un miting politic. Astăzi majoritatea auditoriilor sunt multifuncționale.

Considerații generale în proiectarea arhitecturală

Arhitecții care proiectează un auditoriu trebuie să ofere o soluție tehnică eficientă la problema acusticii. În acest sens, camera trebuie să fie lipsită de orice deficiențe, cum ar fi concentrațiile de zgomot, ecouri pulsatorii sau rezonanțe. Arhitectural, incinta trebuie să respecte legile reflectării sunetului.

Din punctul de vedere al audienței, este necesar ca percepția vizuală și auditivă să fie corectă.

Scena este partea principală a unui auditoriu, iar restul camerelor se învârt în jurul său. În terminologia specializată, tot spațiul care alcătuiește scena este cunoscut ca o cutie de scenă (trebuie considerat că o scenă a asociat o mașinărie de scenă, cunoscută și sub numele de scenă).

Capacitatea locului este o problemă determinantă pentru tipul de activități care pot fi programate.

Evident, acest tip de spațiu încorporează tot felul de măsuri de securitate, în special cele legate de evacuarea publicului atunci când apare o urgență.

Tipuri de auditoriu de-a lungul istoriei

Amfiteatrul, cunoscut și sub numele de teatrul clasic grecesc, este format din trei părți: scena, locul pentru orchestră și tribune.

Teatrul roman este o nouă versiune a amfiteatrului (locul destinat scenei a fost redus la un semicerc).

Primele teatre medievale erau amplasate în biserici și aveau mai multe etape în care publicul circula prin toate. În timpul Renașterii, auditoriile au recuperat abordarea scenică clasică.

În lumea anglo-saxonă a fost introdus teatrul elizabetan, o construcție din lemn dedicată spectacolelor în aer liber.

În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, teatrele au încorporat noi tehnici de iluminare. În prezent, auditoriile sunt spații polivalente și nu se limitează exclusiv la lumea pitorească.

Fotografii: Fotolia - Media Whale / Logan81