definirea intelegerii

Înțelegerea este acea facultate care diferențiază ființele umane de animale.

Înțelegerea permite înțelegerea realității din această facultate mentală. Din punct de vedere filosofic, acest concept este numit și intelecție sau înțelegere a realității prin care se accesează esența lucrurilor.

Înțelegerea arată capacitatea de discernământ rațional care îmbunătățește deliberarea în luarea deciziilor. Această abilitate de a discerne arată posibilitatea ca ființa umană să diferențieze ceea ce este corect de ceea ce nu este. Înțelegerea arată valoarea bunei judecăți, adică a acționării din sensul prudenței.

Teoria cunoașterii

Înțelegerea este unul dintre aspectele esențiale în procesul de cunoaștere din partea subiectului. O facultate care arată relația dintre minte și obiect prin exercițiul cunoașterii.

Cunoașterea care stă la baza înțelegerii este o acțiune imanentă a cărei origine și scop se regăsesc în subiectul însuși. Înțelegerea implică acordarea atenției la toate pentru a înțelege rădăcina esențială.

Pe lângă planul cunoașterii, capacitatea de înțelegere are și o mare influență în contextul comunicării interumane, deoarece doi oameni pot ajunge la o înțelegere reciprocă prin puterea cuvântului, adică se pot înțelege reciproc ascultând. Din punct de vedere al comunicării, este pozitiv să se utilizeze argumente concrete care susțin valoarea unui mesaj dat prin organizarea adecvată a ideilor principale și a ideilor de sprijin. Este vorba despre furnizarea unor motive care au o validitate solidă în exprimarea unui anumit mesaj. Există o atitudine care împiedică capacitatea de înțelegere reciprocă: dorința întotdeauna de a avea dreptate.

Reflecția asupra propriei înțelegeri a făcut obiectul reflecției filosofice, așa cum arată epistemologia care arată capacitatea filosofului de a admira această facultate umană care aduce o mare libertate existenței. Și este că, înțelegerea permite să aducă conștientizarea existenței, având capacitatea de a reflecta asupra propriilor acțiuni și a consecințelor lor. Această reflecție se bazează și pe etică.