definiția capacității de gândire

O persoană are o abilitate atunci când este capabilă să facă ceva eficient. Astfel, abilitatea poate fi înțeleasă ca dexteritatea sau dorința de a efectua corect o acțiune. Dacă aplicăm această definiție rațiunii umane, putem vorbi despre capacitatea sau abilitățile de gândire, care ar fi procesele mentale care ne permit să ne adaptăm la realitate sau capacitatea de a rezolva probleme.

Abilități de bază și superioare

Mintea noastră este capabilă să dezvolte inteligența atâta timp cât apar două circumstanțe: un creier dezvoltat într-un individ sănătos și o învățare adecvată. Cu aceste două premise este posibil să activați abilități de bază și treptat abilități mai complexe sau superioare.

Abilitățile fundamentale de bază sunt următoarele: capacitatea de observare, identificarea informațiilor, distincția între asemănător și diferit etc. Treptat, individul încorporează abilități superioare mai sofisticate, cum ar fi elaborarea ipotezelor, strategii de rezolvare a situațiilor complexe, abordări critice sau autoevaluarea individului.

Fiecare tip de gândire este legat de abilități

Actul de gândire și abilitățile asociate fiecărui individ depind de diferite moduri de a înțelege gândirea umană. Există o gândire critică, divergentă, convergentă sau creativă și fiecare dintre ele este însoțită de o serie de abilități.

- Gândirea critică implică utilizarea inteligenței în mod autonom și indiferent de opiniile mediului social.

- Gândirea divergentă constă în capacitatea de a crea alternative pentru rezolvarea problemelor.

- Gândirea convergentă se bazează pe capacitatea de a oferi cel mai potrivit răspuns într-o situație normalizată.

- Gândirea creativă este una care se îndepărtează de obișnuit și este capabilă să dezvolte soluții neobișnuite care sunt diferite de cele convenționale.

Diferitele moduri de gândire servesc drept strategii mentale, dar pot fi insuficiente dacă nu sunt însoțite de inteligență emoțională, adică capacitatea de a gestiona corect emoțiile personale. O persoană cu inteligență emoțională este cea care știe să găsească cea mai bună strategie pentru a rezolva o situație.

Fotografii: Fotolia - SergiyN / Contrastwerkstatt