definiția aluniței

În domeniul chimiei, alunița este utilizată ca unitate de măsură, în mod specific este o unitate de masă. Această unitate face posibilă referirea la numărul de atomi dintr-o substanță. Conceptul de aluniță poate fi aplicat atât atomilor, cât și moleculelor.

Alunița ca unitate este utilizată în chimie sau inginerie chimică. Alte concepte conexe sunt următoarele: masa moleculară, masa atomică, gram-mol și numărul lui Avogadro.

Pentru a înțelege reacțiile chimice este necesar să cunoaștem particulele elementare de materie. Particulele de bază sunt atomi, care diferă între ele. Cu toate acestea, aceste diferențe sunt imperceptibile, deoarece atomii sunt prea mici.

Pentru a facilita această sarcină, se poate începe de la următoarea abordare: că fiecare tip de atom are o masă diferită. Cu acest criteriu este posibil să se distingă atomii prin compararea maselor lor. Pentru a obține aceste informații, trebuie stabilit un sistem de proporții între diferitele tipuri de atomi. Cu alte cuvinte, este necesar să se stabilească masa relativă a atomilor sub formă de proporții. Pentru a face acest lucru, în secolul al XIX-lea chimistul italian Amedeo Avogadro a conceput un sistem care este încă în vigoare astăzi și este cunoscut ca numărul sau constanta lui Avogadro.

Numărul lui Avogadro permite specificarea numărului de atomi ai unei substanțe

Unitățile atomice sunt greu de calculat. Datorită acestui fapt, Avogadro a conceput o constantă care ne permite să stabilim numărul de atomi dintr-o substanță. Astfel, numărul lui Avogadro indică faptul că 1 mol este egal cu 6,022045 x 10 ridicat la 23 de particule. Acest număr face posibilă înglobarea setului de atomi ai unei substanțe într-un singur bloc. În acest fel, în limbajul chimiei se poate vorbi despre un mol de oxigen combinat cu un mol de carbon și ambii dau naștere unui mol de CO. În acest sens, constanta lui Avogadro permite reducerea drastică a calculelor în compuși chimici.

Ce este masa molară sau masa atomică?

Masa atomică este numărul de protoni plus numărul de neutroni. Aceasta implică faptul că masa atomică este echivalentă cu masa fizică reală a unui atom.

Dacă masa atomică a carbonului este 12, aceasta este echivalentă cu a spune că un mol de atomi de carbon cântărește 12 grame. În acest fel este posibil să se calculeze greutatea unui atom sau greutatea unei jumătăți de mol. Masa molară este în mod normal exprimată în grame / mol. Cu alte cuvinte, cât cântărește 1 mol de atom.

Fotografii: Fotolia - Photocreo Bednarek - Vege