definiția științei empirice

Există diferite moduri de a cunoaște. Știința empirică este una dintre cele mai valoroase surse de informații astăzi, deoarece este un tip de cunoaștere susținut de cercetări experiențiale care arată date concrete. Științele empirice funcționează din ipoteze pe care încearcă să le contrasteze din experiență pentru a putea verifica ipotezele menționate sau le pot elimina din elaborarea experimentelor.

Știința empirică este, de asemenea, acea metodă de cunoaștere care acordă o mare valoare observației pentru a stabili legi universale. Unul dintre principiile pe care știința empirică le-a dedus din observație este că fiecare efect are o cauză anterioară. Prin urmare, pentru a aprofunda natura efectului, este de asemenea pozitiv să cunoaștem cauza care îl produce.

Metoda deductivă hipotetică

Metoda folosită de acest tip de cunoaștere este ipotetico-deductivă. Un tip de cunoaștere diferit de cel al științelor umane al căror obiect de studiu nu poate fi experimentat vizual sau cantitativ. În contextul științelor empirice, științele naturii au o mare pondere, care sunt cele care aprofundează cunoașterea universului și a mediului natural.

Fizica, chimia și biologia sunt științe care sunt încadrate în acest context și arată o viziune deterministă asupra realității.

Științele empirice arată un sistem de principii care servește la explicarea cauzelor și efectelor fenomenelor. Adică, prin acest tip de cunoștințe este posibil să înțelegem mai bine lumea și, de asemenea, în cazul psihologiei, este posibil să înțelegem mai bine comportamentul uman și sănătatea mintală.

Studiul realității obiective

Știința empirică aprofundează natura fenomenelor care prioritizează observația, astfel încât simțurile, care se bazează pe experiență, sunt foarte importante. Simțurile oferă informații adăugate rațiunii.

Pe de altă parte, filosofia are ca obiect de studiu și realitatea transcendentă, iar valoarea sa nu se reduce la acumularea de date obiective, dar reflectarea speculativă are, de asemenea, o mare pondere. Cu toate acestea, trebuie subliniat că filosofia s-a reflectat și asupra esenței științei empirice. Hume este unul dintre autorii care s-a aprofundat cel mai mult în acest sens.

Fotografii: iStock - GregorBister / kasto80