definiția telecomunicațiilor

Conceptul de telecomunicații este foarte prezent în contextul actual la orice nivel, personal sau global. Relevanța lor îi face convenabili să plece de la o definiție generală.

Astfel, prin telecomunicații se înțelege setul de transmisii, emisii sau recepție de semne care se efectuează prin cabluri, electricitate sau orice sistem electromagnetic. Radio, televiziunea sau telefonia mobilă sunt exemple concrete de sisteme de telecomunicații.

Provenind din termenul grecesc telos

Termenul de telecomunicații încorporează două aspecte fundamentale. Prefixul grecesc telos se referă la distanță și cu ideea de comunicare indicăm necesitatea partajării informațiilor. Astfel, telecomunicațiile sunt setul de suporturi tehnologice care permit oamenilor să aibă informații printr-un mediu de transmisie care ne permite să depășim distanțele geografice naturale.

Mediul de transmisie

Mediul de transmisie este legătura electrică sau optică dintre emițător și receptor, fiind punctul de legătură între sursă și destinația finală. Printre mijloacele de transmisie există medii ghidate și neguidate; în prima, canalul prin care se transmit informațiile despre semnal este un mediu fizic (prin intermediul unui cablu), iar în cel neîndrumat, semnalele se deplasează prin frecvența radio, adică aerul este mediul de transmisie. Exemple de suport ghidat ar fi cablurile cu pereche răsucite, coaxiale și cu fibră optică. Exemple de medii neguidate ar fi microundele, sateliții, undele radio sau razele infraroșii.

Ingineria telecomunicațiilor

Un inginer de telecomunicații este dedicat proiectării, gestionării și întreținerii legăturilor de telecomunicații, fie că este vorba de voce, date sau video. Această inginerie se bazează pe fizică și matematică ca cunoștințe generale legate de domenii specifice foarte diverse: circuite electronice, sisteme energetice, comunicații digitale, câmpuri electromagnetice, comunicații optice sau telematice, printre alte domenii.

Aceste discipline sau domenii sunt aplicabile sectoarelor productive, cum ar fi televiziunea, radioul, companiile de servicii de internet, telefonia sau sarcinile legate de apărarea militară.

Trebuie avut în vedere faptul că aceste sectoare se află într-un proces de schimbare continuă și că adaptarea permanentă a telecomunicațiilor este necesară pentru a îmbunătăți sistemele de securitate, infrastructurile, realitatea virtuală sau dezvoltarea de aplicații. Domeniul aplicațiilor informatice este unul dintre cele cu un domeniu de acțiune mai mare (bază de date, programare, linii de producție etc.).