definiția barierei

Prin barieră se înțelege orice structură care apare în mod natural sau artificial într-un spațiu, generând o împărțire în două sau mai multe zone și care face mișcarea normală dintr-un loc în altul dificilă sau imposibilă. Deși atunci când te gândești la o barieră ai tendința de a-ți imagina barierele create artificial de oameni, natura are și structuri care acționează ca atare în diferite spații și situații.

Bariera servește ființei umane pentru a controla mișcarea în anumite spații în care nu poate fi liberă. În acest sens, o barieră poate fi instalată ca element de protecție în traversările periculoase, ca separare a proprietăților și pentru a marca terenurile fiecărui individ, pentru a ordona traficul, pentru a împiedica înaintarea animalelor și multe altele. În mod tradițional, bariera de circulație este poate cea mai ușor de identificat și este instalată în spații în care este necesar să se ordoneze deplasarea mașinilor, evitându-se astfel accidentele și coliziunile.

Barierele instalate artificial de ființa umană pot fi, de asemenea, abstracte și simbolice. Acesta este cazul barierelor stabilite între țări și care servesc la diferențierea suprafețelor fiecăreia dintre ele. Același lucru se întâmplă cu barierele simbolice care se stabilesc între grupurile sociale și care au legătură cu protecția caracteristicilor considerate normale pentru fiecare comunitate.

O barieră, totuși, poate fi și o structură naturală care s-ar fi putut forma în timp și nu are o funcție specifică. În acest sens, natura ne permite să observăm bariere incredibile de tip natural, cum ar fi cele formate din corali și alte organisme acvatice, bariere de copaci sau vegetație, bariere de formare geologică și multe altele. Toate acestea, desigur, au un efect asupra mediului și pot genera modificări care, de-a lungul multor milioane de ani, ajung să devină situații normale.