definiția idealismului german

Idealismul german este un curent filosofic al secolului al XIX-lea și este încadrat în spiritul romantic al timpului său. Cel mai reprezentativ filozof al acestui curent este Hegel și în fundal Fichte și Schelling.

Principii generale

Punctul de plecare al reflecției filosofice nu este realitatea externă a lumii, ci „sinele” sau subiectul gânditor

Cu alte cuvinte, ceea ce contează nu este lumea, ci reprezentarea ei ca idee.

Idealismul german este o încercare de a răspunde la o întrebare metafizică: cum poate fi cunoscută realitatea?

Realitatea lucrurilor este înțeleasă doar din conștiința pe care o au ființele umane despre realitatea menționată. În acest sens, idealismul german este opus tradiției realiste, care constă în identificarea realității lucrurilor cu gândul.

Idealism hegelian

Abordarea lui Hegel pleacă de la ideea că natura și spiritul sunt consecința absolutului. De fapt, filosofia este știința absolutului și această afirmație se bazează pe următoarea argumentare:

1) într-o primă etapă ideile sunt concepute în sine și la acest nivel spiritul uman pleacă de la subiectivitate,

2) În a doua etapă, ideile sunt înțelese în afara lor, adică în natură, o reflecție care face parte din spiritul obiectiv și

3) spiritul absolut înțelege ideile în așa fel încât subiectivul și obiectivul dispar și arta, religia și filozofia devin cele trei dimensiuni ale spiritului absolut.

Pentru Hegel, ideile sunt fundamentul oricărei cunoștințe și, în acest sens, raționamentul său pe cele trei niveluri ale spiritului evidențiază modul în care ideile schimbă realitatea lumii și devin idealuri.

Sinteza idealismului hegelian este întruchipată într-una dintre cele mai faimoase idei ale sale: gândirea rațională nu poate fi separată de realitate și realitatea are sens doar dacă face parte din rațiune. Această abordare spune că lumea care este generată din ideile noastre nu este ceva absurd și, pe de altă parte, gândirea noastră logică se conectează cu realitatea.

Răspunsul lui Marx la idealismul german

Filosofia lui Marx este materialistă și, prin urmare, opusă idealismului lui Hegel. Potrivit lui Marx, nu conștiința omului explică realitatea, ci condițiile reale și materiale sunt cele care determină conștiința.

Foto: Fotolia - Mihály Samu