definirea psihologiei experimentale

Psihologia este o știință care oferă multe domenii diferite de studiu , deoarece , deși în principal , psihologia este știința care studiază comportamentul uman, metodologia pentru a efectua această analiză poate fi foarte diferit.

O analiză științifică extrem de precisă

Știința experimentală, de exemplu, consideră că fenomenele conștiinței pot fi studiate în cel mai pur stil al științei experimentale, adică, la fel ca orice alt domeniu al realității, poate fi analizat în termeni de relații cauză și efect care permit observarea unui relație în anumite evenimente marcate de un lanț cauzal.

Adică, metoda experimentală este lăudată pentru că este sinonimă cu precizia și acuratețea, așa cum arată câmpul matematic. Laudat în special de cei care ridică valoarea raționalității la cea mai înaltă putere a sa. Dintr-un alt punct de vedere, filosofia arată că există zone ale omului care nu pot fi analizate din perspectiva exactă.

Cum sunt evaluate sentimentele?

De exemplu, sentimentele sunt necuantificabile. Psihologia experimentală ia ca obiect de studiu printre alte subiecte: senzația și percepția, memoria ca formă de cunoaștere, cunoaștere, procesul de învățare, motivația umană, sentimente și emoții, emoția lumii interioare și relațiile sociale. Psihologia experimentală devine un instrument important pentru a înțelege mai bine ființa umană.

Această metodă pleacă de la observarea realității în cel mai pur stil științific care pleacă de la analiza faptelor cu care este posibil să se stabilească o ipoteză. Scopul fundamental al psihologiei experimentale este de a înțelege comportamentul uman. Pentru a atinge acest obiectiv, experimentele sunt efectuate cu oameni, dar în principal cu animale.

Psihologia poate fi clasificată și după termenul metodologic folosit, în acest caz, știința experimentală simulează procesul științei exacte pentru a defini tiparele comportamentului uman. Știința experimentală, ca și în știința însăși, folosește observația pentru a extrage legi generale care explică procesele mentale și comportamentul uman.

Trei piloni fundamentali care guvernează Psihologia Experimentală

Psihologie Experimentul a fost dezvoltat de-a lungul trei ramuri principale: abordarea mentalist Wundt psihologie, psihologie comportamentală și psihologia cognitivă. Adevărata putere a științei este interdisciplinară, adică important este să prețuim binele pe care fiecare școală de psihologie îl contribuie la cunoaștere pentru a înțelege mai bine valoarea omului, ceea ce definește persoana și ceea ce o face fericită.