definirea identității colective

Fiecare individ este membru al unei comunități. Rudele, prietenii, vecinii și concetățenii lor își formează mediul uman și toți împărtășesc legături culturale și emoționale. Aceste legături modelează identitatea colectivă a unui popor. Identitatea colectivă este, pe scurt, ceea ce diferențiază un grup uman de altul.

Elemente de identitate colectivă

Realitatea prezentă a unui popor este consecința trecutului său. Astfel, cele mai relevante evenimente istorice legate de un grup ne permit să explicăm evoluția sa în timp. Cazul identității evreiești este paradigmatic, deoarece cultura și religia sa nu puteau fi înțelese în afară de istoria sa.

Limba unui popor este o altă dintre cele mai unice caracteristici ale sale

Dacă ne gândim la identitatea națională a Argentinei, limba sa oficială este spaniola, dar spaniola care se vorbește în anumite zone ale țării are alte elemente, cum ar fi Lunfardo, influența italiană sau Guaraní.

Un grup uman își construiește propria identitate atunci când, pe lângă o istorie și un limbaj, împărtășește o serie de elemente culturale: simboluri, tradiții populare, folclor, gastronomie, simțul umorului etc.

Dezbaterea asupra identității colective

Deși acesta este un concept de uz comun (cu toții avem o identitate colectivă), nu este lipsit de controverse. Să ilustrăm această controversă cu câteva reflecții ca exemplu.

1) Ideea că o identitate a unui grup uman este asociată cu un teritoriu este imprecisă, deoarece țiganii, evreii, kurzii și alte popoare au trăsături comune, dar nu au un singur teritoriu.

2) Nu toți indivizii fac parte dintr-o identitate colectivă, așa cum unii oameni se numesc cetățeni mondiali sau cosmopoliti.

3) Conceptul de identitate colectivă este legat de unele episoade istorice de xenofobie. În Atena lumii clasice, atenienii erau „cetățeni de clasa a doua”, în Germania nazistă doar arienii autentici s-au bucurat de recunoaștere socială și unii cetățeni francezi de origine maghrebină nu s-au integrat în propria lor țară. Aceste exemple ne amintesc că ideea identității colective poate fi utilizată pentru a crea un climat de tensiune socială.

4) Un criteriu fundamentalist de identitate colectivă devine un instrument periculos care poate amenința libertatea și identitatea individuală.

Foto: Fotolia - Gorila