definirea legendei

Cuvântul legendă este utilizat pe scară largă în limba noastră și de obicei îl folosim pentru a exprima diverse probleme.

Narațiune care amestecă elemente reale și fantastice asociate cu cultura și obiceiurile populare și se transmite oral

Dar, fără îndoială, cea mai populară utilizare este de a desemna acea narațiune a evenimentelor reale, supranaturale, sau a unui amestec al ambelor și care se caracterizează prin transmiterea din generație în generație pe calea orală, deși se poate face și în scris .

Este de obicei asociat cu istoria sfinților, personajelor mitologice, patrioților sau eroilor patriei sau cu unele evenimente istorice notabile.

Putem include acest tip de narațiune în ceea ce este cunoscut popular ca folclorul unei comunități, deoarece integrează cultura și obiceiurile cele mai adânc înrădăcinate în ea, așa este cazul viselor, temerilor, ideilor, viziunii populare și care alcătuiesc concepție globală pe care o are un popor despre propria sa istorie.

În general, nu există niciun obiectiv în legendă pentru a explica ceea ce este supranatural, ci mai degrabă ideea este de a spune un eveniment cu intenția de a distra sau extinde o viziune morală despre întrebarea aflată sub tratament, în timp ce, prin urmare, atributele celor implicați în.

Astfel, prin aceasta, idiosincrasia și modul în care trebuie să fie o anumită comunitate pot fi apreciate în mod eficient.

Cu alte cuvinte, ne adâncim în legendele lor și cu siguranță vom ști multe despre acel popor sau societate.

Deoarece povestea are de obicei anumite inexactități și unele elemente fantastice, legenda literară este plasată în mijlocul mitului și al evenimentului real.

Alte caracteristici evidente ale legendei este că, în general, apare localizată într-un loc și la un moment cunoscut și recunoscut de comunitatea în care este transmisă, atunci această întrebare adaugă o anumită credibilitate poveștii.

Trebuie remarcat faptul că universul legendei admite modificări, adăugiri și chiar ștergeri în conținut.

Cumva forma sa clasică de difuzie, care a fost orală, generează tocmai aceste situații.

Diferențe cu povestea și mitul

Pentru a o diferenția de povestea, cu care este în mod normal asociată, este de remarcat faptul că legenda, spre deosebire de ea, va apărea întotdeauna legată de un fapt specific și o va prezenta integrată în cultura, utilizările și obiceiurile comunității pe care o afectează.

La rândul său, după cum știm, povestea este încadrată într-un anumit timp și loc, deși elemente de ficțiune sunt rostite și prezente în ea.

Între timp, dacă ar trebui să atribuim o misiune legendei, s-ar putea spune că este să dăm un fundament și o explicație unei culturi specifice.

Ele vor apărea întotdeauna încadrate într-un nucleu istoric și sunt grupate în jurul unui personaj notabil sau care desfășoară acțiuni importante, așa este cazul unui erou precum Robin Hood.

Este obișnuit ca atunci când vorbim despre legenda mâinii, să apară conceptul de mit și de multe ori ambii termeni sunt folosiți în mod interschimbabil, dar nu sunt aceiași și este important să marcăm diferențele.

Mitul este o poveste care povestește evenimente supranaturale, desfășurate tocmai de personaje extraordinare, care nu sunt umane, de exemplu monștri, zei, printre altele.

În mod normal, în această poveste se confruntă cu contrariile, binele și răul și există o reprezentare simbolică a unui eveniment asociat cu natura.

Pe de altă parte, legenda este o poveste care, așa cum am văzut deja, își are originea de mai multe ori într-un eveniment care s-a întâmplat concret și cu adevărat în istoria unui popor care a fost îmbogățit sau extins de la includerea elementelor fantastice sau supranaturale. .

În mod normal, este o creație socială, la care participă membrii unei comunități și care explică originea unei persoane, a unui loc, a unui eveniment, printre altele.

Persoană care întruchipează fapte

Dar cuvântul are și alte utilizări, în limbaj colocvial, acelei persoane care joacă în evenimente sau fapte unice și irepetabile, adică idolul, este de obicei desemnată drept legendă. „ Maradona este o legendă a fotbalului ”.

Inscripție în scuturi sau monede

Și, pe de altă parte, cuvântul este folosit pentru a desemna acea inscripție care apare pe scuturi, pe pietre funerare, pe monede, printre altele; sau, în caz contrar, textul care are misiunea de a însoți o fotografie, o hartă, o foaie, se numește legendă .