definirea pedagogiei sociale

Pedagogia este știința care se concentrează pe educație în general. Un pedagog trebuie să fie un cunoscător al tuturor acelor aspecte legate de formare și lumea educațională, cum ar fi tehnicile de învățare, organizarea școlii, dezvoltarea proiectelor, îndrumarea profesională, programele de sprijin sau proiectarea materialelor didactice, printre alte funcții.

Domeniul de studiu al acestei discipline este foarte larg

O companie cu un departament de resurse umane folosește principii pedagogice, deci ar fi o pedagogie de afaceri. În raport cu sportul, există pedagogia sportivă. Atunci când elevii trebuie să depășească dificultățile din procesul de învățare, au nevoie de sprijinul unui pedagog terapeutic. Alte ramuri sunt psihopedagogia, pedagogia digitală sau socială.

Ideea fundamentală a pedagogiei sociale

În majoritatea societăților există probleme și dezechilibre care afectează sectoarele cele mai dezavantajate într-un mod foarte special. Sărăcia extremă, abandonul școlar, violența de stradă sau lipsa așteptărilor la locul de muncă sunt circumstanțe care au o relație directă cu cele mai sărace grupuri. Pedagogia socială este tocmai disciplina care încearcă să corecteze toate acele circumstanțe care afectează negativ grupurile cele mai neprotejate și, într-un mod cu totul special, copiii.

Pedagogia socială pleacă de la un principiu general: pentru a exista o schimbare în societate, este necesar să se încorporeze strategii educaționale care să faciliteze transformarea socială. Cu alte cuvinte, nu există schimbări sociale fără educație.

Din pedagogia socială, se face o critică dură a abordărilor educaționale convenționale

Pentru profesioniștii din acest domeniu, important este că educația ar trebui înțeleasă ca un instrument de transformare a societății și nu ca un sistem de legitimare a diferențelor de clasă socială. În acest sens, modelul de instruire care este susținut se bazează pe conținut didactic care promovează dezvoltarea integrală a elevului.

Pentru a atinge acest obiectiv, elevul trebuie să se simtă integrat într-o comunitate, iar resursele de predare și metodele de învățare trebuie să fie direct legate de contextul social.

În practică, pedagogii acestui curent sunt însărcinați cu prevenirea conflictelor, corectarea deficiențelor în socializarea indivizilor și favorizarea reintegrării celor care suferă o formă de excluziune socială.

Fotografii: Fotolia - theromb / mast3r