definiția sincroniei

Când vorbim de sincronie, ne referim la fenomenul prin care două sau mai multe elemente se întâmplă în același timp, în mod egal și echilibrat, simultan. Termenul sincronie provine din grecescul "syn" (care înseamnă împreună sau împreună) și "chronos" (care înseamnă timp), deci poate fi înțeles ca ceva care se întâmplă în același timp. Sincronia ne spune întotdeauna despre o situație în care două persoane sau două elemente acționează împreună și uniform. Sincronizarea este foarte frecventă în anumite zone sau circumstanțe, așa cum vom vedea mai jos.

Noțiunea de sincronie este utilizată în special în anumite situații, circumstanțe sau pentru anumite fenomene în special. Astfel, este obișnuit să folosim termenul sincronie atunci când vorbim, de exemplu despre muzică. Acest lucru se întâmplă întrucât este important în domeniul muzical ca toate instrumentele care alcătuiesc o formație sau o orchestră să acționeze sincron. În caz contrar, dacă nu s-ar întâmpla, sunetul probabil nu ar fi plăcut pentru ureche. Această situație trebuie să fie prezentă indiferent de tipul de muzică care este redat.

Sincronizarea este, de asemenea, foarte importantă în alte domenii artistice, cum ar fi dansul sau dansul, caz în care dansatorii participanți nu trebuie doar să arate sincronicitate între mișcările lor și muzică, ci trebuie să o facă și cu restul dansatorilor, astfel încât să facă spectacolul final frumos și adecvat.

În cele din urmă, putem vorbi și despre sincronie în multe aspecte care au legătură cu știința, cu natura sau cu problemele empirice. Astfel, pentru ca anumite fenomene de cercetare naturală, fizică sau științifică să apară, este important ca starea sincroniei dintre diferitele părți acționale să fie prezentă în așa fel încât rezultatul final să fie ceea ce se presupune și ceea ce se așteaptă.