definiția rpbi

Acronimul RPBI corespunde deșeurilor periculoase biologic-infecțioase, care sunt generate în centre de sănătate, laboratoare chimice sau centre de cercetare.

RPBI sunt alcătuite din microorganisme care pot reprezenta un risc pentru sănătate și mediu și, prin urmare, reprezintă un pericol care trebuie cunoscut și încercat să îl prevină.

Clasificarea RPBI

Conform normelor stabilite, următoarele substanțe sau elemente sunt considerate RPBI: sânge, culturi de agenți biologici infecțioși, țesuturi care sunt îndepărtate în necropsii, recipiente de unică folosință cu sânge lichid sau materiale destinate vindecării cu sânge sau alte fluide. Corporale, precum și ca obiecte ascuțite care sunt legate de activitatea sanitară.

Pentru a preveni riscul de boli sau contagii, este obligatoriu ca ambalarea acestor substanțe sau obiecte să fie pe deplin reglementată și cu un sistem de containere pentru organizarea diferitelor tipuri de deșeuri.

Câteva măsuri importante

Specialiștii în securitate și igienă de la RPBI sfătuiesc o serie de îndrumări cu privire la ceea ce nu trebuie făcut: nu manipulați probe de sânge sau alte țesuturi fără o protecție adecvată, nu folosiți un recipient în alt scop decât cel stabilit, iar deșeurile nu trebuie amplasate în locuri neprotejate de măsurile de securitate obligatorii (de exemplu, pe un coridor sau într-o baie) și sacii cu deșeuri nu trebuie supraumplute pentru a evita posibilele accidente în momentul manipulării.

Siguranța și îngrijirea în tratarea deșeurilor sunt esențiale la RPBI

În ceea ce privește personalul care se ocupă și lucrează cu RPBI, este necesar să cunoască măsurile de securitate și să folosească îmbrăcămintea de reglementare. Aceasta înseamnă că toată activitatea legată de RPBI are procese și protocoale care trebuie respectate cu strictețe și respectate, fără niciun fel de improvizație sau tulburare.

În cele din urmă, trebuie luat în considerare faptul că tratarea deșeurilor are propria metodologie pentru fiecare tip de deșeuri, astfel încât substanțele nu ar trebui amestecate niciodată. De fapt, dacă clasificarea deșeurilor este incorectă, aceasta poate produce o inactivare a RPBI, care prezintă un risc potențial pentru sănătatea populației (deșeurile ajung în colectoarele de gunoi și de acolo anumite boli pot fi transferate populației) .

În concluzie, RPBI sunt direct legate de sănătate și indirect de mediu, astfel încât situațiile de risc trebuie reduse la minimum.