definiția omologatului

Echivalând două lucruri

Prin cuvântul omologat ne putem referi la acțiunea de echivalare a două lucruri, adică prin el este posibil ca două lucruri sau probleme să fie similare și să păstreze asemănări. În mod normal, această acțiune este pusă în practică astfel încât ceva să câștige în operabilitate și funcționalitate.

În sport, înregistrarea și confirmarea rezultatului unui test

Pe de altă parte, cuvântul este de obicei folosit în domeniul sportiv pentru a denumi acțiunea de înregistrare și confirmarea rezultatului unui test sau test, de către un organism competent.

Controlul exercitat de o autoritate astfel încât să fie îndeplinite condițiile și caracteristicile unei acțiuni sau a unui articol.

Și, de asemenea, prin această terminologie, este posibil să se indice acțiunea de control exercitată de o autoritate formală pentru a se asigura că anumite condiții și caracteristici sunt îndeplinite, indiferent dacă este vorba despre o acțiune sau despre un element.

Omologarea diplomelor sau a studiilor

Să ne gândim că vrem să călătorim în străinătate din motive și să continuăm cu studiile pe care le desfășurăm la destinație, unde, desigur, va exista o propunere programatică diferită de cea a țării noastre.

Apoi, pentru a studia, va fi necesar să se efectueze o procedură care se numește în general omologare și care constă în esență din subiectele pe care le-am luat și aprobat până în momentul călătoriei sau, în caz contrar, gradul obținut după finalizare , sunt analizate corespunzător, pentru a realiza echivalența între sistemele educaționale din fiecare țară.

Odată obținută aprobarea, putem continua studiile la nivelul pe care le-am lăsat sau putem practica profesia pentru care suntem calificați.

În general, este o procedură simplă, deși va depinde de acordurile care există între țările de origine și de destinație. Costurile sunt variabile, deoarece acestea depind de angajarea unui manager sau de procedura efectuată direct de persoana consultată sau de necesitatea traducerii unor documente și titluri.

Procedură pentru certificarea faptului că produsele sunt adaptate la reglementările tehnice actuale

Pe de altă parte, companiile care produc mărfuri își îndeplinesc de obicei omologarea pentru a certifica că sunt adaptate la reglementările tehnice actuale.

Omologarea în acest sens va permite fabricarea și vânzarea produselor cu calitatea și siguranța necesare.

În funcție de tipul de produs sau, aprobarea va fi specificată de laboratoare specializate pentru a efectua testele și încercările corespunzătoare.