definirea portului

Un port este o construcție artificială dezvoltată de om pe malurile unui curs de apă cu obiectivul principal de a organiza transportul și comerțul cu alte regiuni terestre. Portul poate fi găsit pe malul mării, precum și pe ocean, un râu, un lac sau o lagună. Este, de asemenea, spațiul care leagă două puncte terestre, deoarece este ultimul loc al habitatului uman în prezența mediilor acvatice.

Majoritatea porturilor îndeplinesc funcții economice, în principal comerțul și pescuitul. În ele, ființa umană stabilește construcții de dimensiune mai mare sau mai mică pentru a se adapta condițiilor acvatice și a permite desfășurarea tuturor tipurilor de sarcini legate de aceste activități. Unele porturi din lume sunt adevărate enclave de putere, deoarece primesc și trimit o cantitate infinită de produse fabricate, precum și bunuri materiale și comunitare.

Cu toate acestea, există și porturi care pot fi construite aproape exclusiv în scopuri turistice și recreative. Acest lucru se întâmplă în special în regiunile în care turismul joacă un rol important, devenind poate principala activitate economică a comunității în cauză. Exemple clare în acest sens sunt porturile construite pe insulele și coastele Mediteranei, în care aproape nu se desfășoară activități comerciale sau de pescuit, ci servesc mai degrabă ca parcare temporară pentru bărci, iahturi și nave de croazieră.

Pentru ca un port să existe și să își desfășoare activitățile principale în mod corespunzător, acesta trebuie să aibă anumite elemente esențiale pentru acestea. În primul rând, clădirile și construcțiile trebuie să câștige ceva spațiu de la mare pentru a permite controlul apelor (canalizarea digurilor, canalelor, diguri, docuri și încuietori). Pe de altă parte, partea de teren unde vor avea loc recepția, supravegherea și reorganizarea producției de intrare sau ieșire trebuie să fie organizată în mod adecvat. În cele din urmă, este esențial ca un port să aibă un sistem de transport corect prin care mărfurile care urmează să fie importate sau exportate să poată fi mutate rapid și eficient.