definirea conectorilor (lingvistică)

Anumite cuvinte sau expresii permit ca diferite părți ale unei propoziții să fie legate sau să li se dea un sens specific. Aceste elemente ale limbajului sunt cunoscute sub numele de conectori lingvistici. Un conector poate fi o prepoziție, un pronume relativ, un adverb, o conjuncție simplă sau o conjuncție compusă.

Tipuri de conectori în funcție de funcțiile lor

Conectorii lingvistici sunt esențiali pentru comunicare. Toate au două caracteristici fundamentale:

1) raportează propoziții și în acest fel bucățile de limbaj sunt combinate în mod adecvat și

2) produc coeziune într-un text.

Există trei tipuri de conectori: cei de opoziție, cei de cauză-consecință și cei temporari. În propoziția „arbitrul a luat cartonașul roșu, dar nimeni nu a protestat”, conectorul permite însă ca două declarații diferite să fie legate prin opoziție. Alți conectori opuși sunt: ​​totuși, deși sau fără a aduce atingere. Cei mai comuni conectori cauză-consecință sunt următorii: prin urmare, în consecință, prin aceasta, din cauza, astfel și a altora (toate permit înlănțuirea unui raționament sau a unei serii de fenomene). Cei mai comuni conectori temporari sunt înainte, după, în timp sau în timpul.

Dintre propozițiile „Manuela obține note bune” și „studii cu mare interes” cel mai potrivit conector ar fi pentru că și propoziția completă ar fi următoarea: „Manuela primește note bune pentru că studiază cu mare interes.

Conectori în logica matematică și în domeniul informaticii

Acești conectori sunt simboluri care leagă două sau mai multe propoziții simple. În acest sens, acestea sunt echivalente cu conectorii lingvistici. Cu toate acestea, tipul logic încorporează reguli stricte care permit diferențierea adevărului sau falsității unei propoziții. Conectorul ∧ este egal cu unu și, în timp ce conectorul v este egal cu o. În acest fel, dacă afirm p ∧ q, această afirmație va fi adevărată numai dacă p și q sunt adevărate.

Dacă spun pvq, va fi fals numai dacă p și q sunt false. În logica matematică există și alți conectori, cum ar fi simbolul ¬ care înseamnă nu, → care exprimă ideea de „dacă se întâmplă asta atunci” și alți conectori.

În orice caz, cu aceste simboluri este posibilă articularea unui limbaj strict logic. Acest tip de limbaj este foarte util pentru a aduce argumente coerente sau pentru a proiecta programe de calculator.

Printre conectorii tehnologici, cei mai comuni sunt următoarele: VGA IN pentru conectori analogici, DVI pentru videoclipuri sau proiectoare, USB pentru a stabili o conexiune între componentele unui computer sau Fireware 1394 care este utilizat pentru perifericele unui computer și care este folosit pentru a captura imagini.

Fotografii: Fotolia - psdesign1 / Turbo