definiția economiei de piață

Conceptul care ne va ocupa mai jos are locuri de muncă exclusive în domeniul economiei .

Sistem economic care se bazează pe jocul cererii și ofertei care determină prețul bunurilor și serviciilor

Deciziile acestui sistem economic rezultă prin piața însăși, fiind interacțiunea dintre cerere și ofertă care va stabili cantitatea și prețul echilibrat al bunurilor și serviciilor comercializate, precum și piața care se ocupă de distribuirea veniturilor prin posesia factorii de producție.

Intervenție limitată a statului

Între timp, statul are rolul de a oferi un cadru legal care să permită ca libera concurență să aibă loc în mod eficient, adică să protejeze drepturile de proprietate, să medieze conflictele și să acționeze numai în cazurile în care concurența este limitată, prin subvenții.

Economia de piață constă în organizarea, producția și consumul de bunuri și servicii în cadrul jocului de aprovizionare la cerere, în cazul în care cumpărătorii și vânzătorii sunt de acord asupra prețurilor produselor în mod liber și cu participare minimă de stat, într - un context în care monopoluri , care afectează acest situația predomină.

Caracteristici definitorii

Printre caracteristicile sale cele mai evidente putem menționa: descentralizarea sa, deoarece conflictele sunt rezolvate între părți; funcționează prin semnale precum prețurile; distribuția veniturilor este distribuită lucrătorilor pe baza contribuției lor la procesul de producție, iar proprietarii de resurse productive primesc profitabilitate în raport cu contribuțiile activelor productive; concurența acordă o atenție serioasă intereselor consumatorilor.

Și într-o situație de concurență imperfectă, un fapt care va cere o participare concretă și efectivă a statului la controlul și corectarea eșecurilor pieței și, de asemenea, la garantarea accesului participanților la bunuri și servicii .

Concurența imperfectă este o situație tipică de eșec al pieței caracterizată prin faptul că o piață unică agent, sau câteva, sunt capabili de a manipula condițiile produsului sau serviciului, și , de asemenea , sunt în măsură să influențeze formarea prețurilor.

Cea mai gravă consecință a acestui scenariu economic este nemulțumirea consumatorilor.

Legătură cu piața liberă

Trebuie remarcat faptul că acest concept este echivalat cu piața liberă , deoarece se caracterizează tocmai prin faptul că prețurile produselor sunt convenite de vânzători și consumatori pe baza legilor cererii-ofertă.

Între timp, pentru existența acestui sistem, da sau da, este necesar să existe o concurență liberă, voluntaritatea părților, adică între cei care intervin într-o tranzacție, nu pot exista fraude sau constrângeri.

Acum, după excluderea asemănărilor dintre economia de piață și piața liberă, este de asemenea important să rețineți că libertatea într-un context de economie de piață nu este totală, deoarece există o participare a statului la reglementarea prețurilor.

Principala critică pe care liberalismul o face acestui tip de organizație este că statul ar trebui să intervină doar pe piață atunci când se manifestă existența monopolurilor, în timp ce, dacă acest lucru nu se întâmplă, nu ar trebui să intervină.

Deci, luând în considerare considerațiile menționate anterior, principala preocupare în jurul economiei de piață este realizarea unei intervenții de stat optime și echilibrate care să ofere părților interveniente cea mai mare libertate posibilă pentru a obține eficiență economică și satisfacție.

Avantaje și dezavantaje

Avantajele includ creșterea economică și concurența sporită, atâta timp cât resursele sunt utilizate în mod eficient și creează o piață competitivă.

Promovează inovația și eficiența, încurajând companiile să concureze și să caute întotdeauna să exceleze.

Reduce intervenția guvernelor care răspund intereselor individuale sau reprezintă grupuri de putere.

În timp ce printre problemele non-pozitive putem cita generarea unui stat social nedrept care să conducă statul să intervină, apariția monopolurilor sau oligopolilor care reduc concurența și cresc prețurile și o distribuție inechitabilă a resurselor.

Oricum și dincolo de aceste avantaje și dezavantaje, ca în toate, dacă exersezi și acționezi cu echilibru, vei obține cele mai bune sisteme.