definiție macro

Macro în greacă înseamnă „mare” și se referă la tot felul de științe sau tehnologii care sunt legate sau studiate fenomene la scară largă.

Macro este cel care se ocupă de obiecte sau entități pe o scară mai mare decât cea convențională, studiind aspecte care adesea nu pot sau nu sunt analizate în cercetarea tradițională. Macro apare atât în ​​știință și tehnologie, cât și în ordinele sociale.

În calcul, de exemplu, o instrucțiune macro sau macro constă dintr-un set considerabil de instrucțiuni care sunt stocate pentru o execuție ulterioară sub forma unei secvențe.

Este obișnuit să găsiți funcții macro în software cum ar fi suita Office. De exemplu, o macrocomandă din Access vă permite să operați la scară largă pe înregistrări aparținând aceluiași nume, pe mai multe tabele sau între fișiere. În dezvoltarea și programarea web, de exemplu, macro-urile ajută la reducerea dimensiunii codului sursă, utilizând abrevieri și comenzi simplificate.

Funcțiile macro din informatică au sensul de a evita repetarea comenzilor sau a părților identice într-un program, permițând accelerarea sarcinii operaționale. Astfel, utilizatorul sau programatorul poate stabili o macro cu un nume specific care, de fiecare dată când este utilizat, execută o serie de instrucțiuni.

Pentru a opera cu macrocomenzi, este adesea folosit un macroprocesor, care este responsabil pentru înregistrarea rapidă a tuturor instrucțiunilor macro.

Dar macro-ul este folosit și în alte domenii. De exemplu, putem vorbi de macro fotografie atunci când fotograful este dedicat să facă capturi de acele lucruri, obiecte sau entități care sunt egale sau mai mici decât dimensiunea filmului sau a senzorului electronic. Prin urmare, se utilizează obiective macro sau obiective care vă permit să vă concentrați brusc la o distanță mică și să faceți măriri ale celor capturate. Acest tip de tehnologie este ideală pentru fotografierea obiectelor mici, cum ar fi insectele sau fenomenele care apar la scară microscopică.

În sfârșit, și sub aspectul social, se poate vorbi, de exemplu, de disciplina macroeconomică , care se ocupă cu studierea fenomenelor economice la nivel social și global.