definirea semnificației

Termenul de semnificație are mai multe semnificații. Pe de o parte, cuvintele au un sens, adică semnul care le reprezintă exprimă un anumit conținut semantic. În acest sens, un simbol sau o imagine are, de asemenea, o semnificație, deoarece comunică un mesaj sau o idee.

Astfel, în contextul comunicării există trei elemente legate de orice semn lingvistic: semnificantul este simbolul limbajului, semnificația conținutului său și corespondența dintre cele două ar fi semnificația sa. Pe de altă parte, semnificația se referă și la semnificația unei propoziții, a unui text sau a unui mesaj.

Lingvistica este disciplina care studiază semnificația comunicării umane. Din perspectiva acestei discipline, este posibil să se vorbească despre eficacitate într-un mesaj atunci când există o corespondență între un concept și referința acestuia în realitate.

Înțelegerea sensului lucrurilor

Lingviștii și filozofii de toate vârstele au reflectat asupra semnificației și rolului său în comunicare. Există un acord general cu privire la o idee: trebuie să găsim sens în tot ceea ce ne înconjoară. În acest fel, ceea ce ne înconjoară, ceea ce simțim și ceea ce gândim devin cuvinte cu sens. Chiar și alte elemente decât cuvintele au și o semnificație (de exemplu, un gest, o imagine sau un semnal convențional). Cu toate acestea, pentru ca ceva să aibă sens, acesta trebuie tradus în cuvinte pentru ca acesta să capete un sens autentic.

Prin urmare, trebuie să găsim un sens. Nu numai pentru a înțelege și a comunica, ci și într-un sens mai profund, care este înțeles filosofic prin sensul vieții. Prin urmare, avem dorința și nevoia de a găsi un motiv pentru a fi și această idee este aplicabilă vieții însăși, acțiunilor noastre și, în cele din urmă, existenței.

Problema sensului

Dintr-o abordare lingvistică, problema semnificației rezidă în relația dintre cuvinte și realitate. În filozofie problema semnificației prezintă diferite alternative.

1) Există ceva transcendent care dă sens vieții (de exemplu, Dumnezeu).

2) Viața nu are un sens și, în consecință, existăm pur și simplu și 3) În absența unui sens, ființa umană întâlnește un posibil vid existențial.

În orice caz, problema semnificației este supusă unei dezbateri permanente acolo unde este diferită

Teoriile filosofice încearcă să ofere o explicație rațională a semnificației.