definirea sintagmei

Conceptul unei fraze , în special în contextul lingvistic în care termenul menționat mai sus observă entitate și importanță, are o diversitate de semnificații.

Deoarece, de exemplu, pentru gramatica tradițională, o frază este o expresie formată dintr-un set de cuvinte în care nu există un verb care să se refere în mod personal , la fel, propozițiile care nu prezintă un verb în formularea lor sunt numite și sintagme în același context.

Dacă trebuie să subliniem un exemplu care descrie cel mai bine acest ultim caz, va fi, fără îndoială, complimentul, care este cunoscut sub numele de acea frază ingenioasă care este pusă în practică în general atunci când vrei să flatezi sau să exaltezi caracteristicile fizice ale oricărei persoane, deși aproape întotdeauna beneficiarii aceluiași sunt de obicei femei, ce bombon drăguț pentru fabrica mea de bomboane ...

Pe de altă parte și în termeni logici sau semantici, o frază este sinonimul unei propoziții, adică orice afirmație care poate fi adevărată sau falsă .

Și, în sfârșit, pentru domeniul sintaxei, acea subdisciplină lingvistică și care este la rândul ei parte a analizei gramaticale, o frază, este folosită ca sinonim al sintagmei , adică toate acele afirmații care au un anumit sens, de exemplu , sintagma constituită dintr-un singur morfem sau semnificant sau mai mulți semnificanți, deoarece, în realitate, pentru această chestiune, sintaxa, ceea ce contează cu adevărat și face o frază, o frază, este că aceasta constituie un set coerent care are un sens clar și definit.