definiția frazei

O frază este un cuvânt sau un set de cuvinte care sunt organizate și articulate dintr-un nucleu. Acest nucleu are o anumită funcție sintactică în cadrul unei propoziții. Trebuie avut în vedere faptul că în fiecare propoziție cuvintele au funcții specifice și acele cuvinte care îndeplinesc aceeași sarcină devin fraze.

Tipuri de fraze

Setul de cuvinte alcătuiește diferite categorii gramaticale. Există opt tipuri de cuvinte: substantive, verbe, adjective, adverbe, prepoziții, conjuncții, determinanți și pronume.

Dintre aceste categorii gramaticale, unele dintre ele pot forma un nucleu, adică partea total esențială a fiecărei expresii (conjuncția și determinantul sunt categoriile care nu permit formarea unui nucleu).

- Expresia nominală poate fi un cuvânt sau o combinație de mai mulți. În orice caz, nucleul său este întotdeauna un substantiv. Astfel, în propoziția „căpșuna este un fruct foarte gustos” cuvântul căpșună este nucleul frazei substantive. Un pronume sau un adjectiv substantiv pot acționa și ca nucleu al unui substantiv.

- Verbalul este format dintr-o formă verbală care acționează ca nucleul unui predicat într-o propoziție. Astfel, cuvântul „plouă” dintr-o propoziție constituie o frază verbală. Evident, sintagma verbală poate fi însoțită de o sintagmă nominală sau de alte sintagme.

- Adjectivarea are ca adjectiv un nucleu. În acest fel, cuvântul „moale” dintr-o propoziție ar forma o frază adjectivală.

- Adverbul este format dintr-un adverb care acționează ca nucleu într-o propoziție. Cuvântul „aproape” face parte din categoria gramaticală a adverbelor și în cadrul unei propoziții devine nucleul unei fraze adverbiale.

Fiecare frază are un fel de funcție sintactică în cadrul unei propoziții

În mod normal, fiecare propoziție este alcătuită dintr-un subiect și un predicat. Subiectul este de obicei o sintagmă nominală formată dintr-un substantiv sau un pronume și funcția sa constă în a juca o anumită acțiune (în propoziția „Juan cumpără pantofi” Juan este persoana care desfășoară acțiunea de a cumpăra).

În predicat partea cea mai importantă este forma verbală, care constituie nucleul frazei verbale și aceasta are funcția de a exprima ceva despre subiect (în propoziția „Îmi place mult Anita” nucleul frazei verbale se referă la Anita, nucleul subiectului).

Foto: Fotolia - olly