definiția conductei

O conductă de petrol este un sistem de conducte utilizate pentru transportul petrolului către rafinării sau către porturile maritime. În cazul transportului de gaze, procedura utilizată este conducta de gaz.

Ideea acestui sistem se bazează pe o lucrare de inginerie pe care romanii au dezvoltat-o ​​deja pentru transportul apei: apeductul.

O conductă de petrol este o infrastructură tehnică complexă în care conductele subterane sunt canalizate și rezervoarele de stocare a țițeiului și stațiile sunt instalate pentru a o conduce.

Structura unei conducte

Din punct de vedere tehnic, construcția unei conducte de petrol implică anumite elemente de bază: stații de pompare alimentate de turbine, turbogeneratoare, căptușeala conductei pentru a preveni scurgerile de ulei, sisteme anticorozive, lucrări de terasament și un etcetera lung.

Complexitatea acestei infrastructuri se bazează pe trei variabile: este o lucrare care poate afecta un teritoriu de sute de kilometri, pentru construcția sa este necesară combinarea diferitelor discipline tehnice și participarea profesioniștilor din domenii foarte diverse și, în final, Like orice infrastructură, există un impact asupra mediului care trebuie evaluat.

Impactul asupra mediului

Unele conducte traversează mai multe națiuni și construcția lor este esențială pentru economia țărilor producătoare de petrol. Cu toate acestea, implementarea sa implică o modificare a diferitelor ecosisteme, care poate fi afectată în mai multe moduri (expulzarea unei specii dintr-un teritoriu, dispariția definitivă a acesteia, alterarea proprietăților naturale ale solului și multe altele).

Analizați cum să evitați impactul asupra mediului

Pentru a minimiza riscurile potențiale, un studiu de impact asupra mediului este pregătit astfel încât să minimizeze sau să elimine orice inconvenient care ar putea apărea. În acest sens, nu este necesar să ne gândim exclusiv la mediul natural, dar unele comunități pot fi, de asemenea, victime ale acestor infrastructuri. Pe de altă parte, impactul negativ poate afecta siturile arheologice sau sistemele de circulație.

Deși beneficiul economic al unei conducte petroliere poate fi evident, în studiile de fezabilitate anterioare construcției sale este recomandabil să se evalueze o posibilă alternativă viabilă și care să evite riscurile menționate anterior (de exemplu, transportul de țiței prin camioane cisternă).