definirea diagramei

O diagramă este un grafic care prezintă în formă schematică informații relative și inerente unui anumit tip de domeniu, cum ar fi politica sau economia unei națiuni sau companii și care va apărea reprezentată numeric și în format tabelat .

În general, organizațiile sau, așa cum am spus mai sus, guvernele și companiile, tind să utilizeze diagrame pentru a facilita înțelegerea altor persoane de cantități importante de date, care ar fi prezentate brute ar fi practic neinteligibile pentru oricare dintre muritorii care nu se ocupă cu sau sunt specialiști în materie și, de asemenea, ca o consecință a relației care există între ei și, dacă este necesar, efectuarea calculelor electronice.

Este dovedit pe scară largă că creierul recunoaște desenele mai ușor , prin urmare, prezentarea datelor în acest mod face ca orice întrebare să fie mai ușor de înțeles, de exemplu, pentru o companie care să le arate clienților serviciile pe care le oferă sau să instruiască personalul acestora, pe lângă salvarea paginilor text pe care aceasta din grafică o presupune deja.

Diagramele pot fi create manual sau electronic printr-o aplicație specială de diagramare care funcționează automat .

Una dintre cele mai utilizate diagrame este cea cunoscută sub numele de Diagrame de flux , care este cel mai tradițional mod de a arăta și a specifica detaliile algoritmice ale unui proces, devenind reprezentarea grafică a unui proces care implică intervenția unei multiplicități de factori .

În mod obișnuit, acest tip de diagramă și din cauza a ceea ce am explicat mai sus, că diagramele sunt folosite de diferite domenii pentru a prezenta date mai înțelegător, este utilizat pe scară largă în sectoare / discipline precum programarea, economia, psihologia cognitivă și industria.

În ceea ce privește structura sau formularea lor, acestea se bazează pe diverse simboluri care servesc la reprezentarea operațiilor specifice și sunt conectate prin săgeți , care au funcția de a indica succesiunea operației. Dar, desigur, săgeata nu este singura trăsătură distinctivă a acestora, alte simboluri și forme la fel de universale ca săgeata, cum ar fi dreptunghiul, rombul și cercul sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în acestea.

Dreptunghiul este folosit pentru a indica un anumit proces, în general automat, rombul, pentru a semnifica uneori o afecțiune și în altele o bifurcație și în cele din urmă cercul servește pentru a reprezenta punctul de legătură dintre procese.