definirea determinismului

Determinismul este curentul care ia în considerare soarta ființelor umane nu este guvernată de libertate , ci printr - o lege anterioară determinist este inerentă în același destin este scris de la naștere. Adică, din acest punct de vedere, ființele umane nu pot scăpa de propriul destin chiar dacă nu știu ce se va întâmpla în viitor.

În esență, acest punct de vedere oferă o viziune foarte reducționistă asupra ființei umane, deoarece libertatea este condiția care diferențiază persoana de animale. Toată lumea este liberă și are capacitatea de a lua decizii și de a alege între diferite opțiuni calea care se potrivește cel mai bine acelei situații.

În filozofie determinismul se bazează pe regula cauzei și efectului

Determinismul este filosofia actuală care explică realitatea de cauzalitate în ceea ce privește cauză și efect. Adică, fiecare eveniment actual condiționează fiecare eveniment ulterior chiar și pe planul gândirii.

În gândirea deterministă nu există nicio șansă ca modalitate de a explica realitatea, ci necesitatea, adică absența contingenței.

Combaterea sentimentului de lipsă de libertate

În acest fel, determinismul pare un fel de condamnare din care individul nu poate scăpa atunci când este condamnat să trăiască un destin agonizant. Fără îndoială, toată dezbaterea filosofică este mediată de valorile și convingerile fiecărei persoane, cu toate acestea, întărirea gândirii bazate pe libertate ca motor al îmbunătățirii personale și al dezvoltării depline este o formulă bună pentru a lupta împotriva determinismului înțeles ca absența libertății. Libertatea este calitatea umană, prin urmare, este o calitate care arată măreția inimii umane.

Există oameni care se condiționează cu gânduri deterministe. Este convenabil să rupem lanțul acestor tipuri de gânduri limitative, reținând o premisă de bază: că ceva nu este posibil astăzi nu înseamnă că va fi întotdeauna așa.

O lume care ne conduce la schimbare și adaptare în timp

Viața este schimbare și evoluție, prin urmare, trăirea implică părăsirea constantă a zonei de confort.

Determinismul poate fi interpretat din diferite puncte de vedere, de exemplu, din punct de vedere economic așa cum se arată în curentul marxist. Pe de altă parte, determinismul religios arată, de asemenea, că acțiunile oamenilor sunt o reflectare a voinței divine, deoarece Dumnezeu este atotputernic și are capacitatea de a decide asupra soartei creaturilor.

Determinismul genetic arată că oamenii acționează în funcție de adaptarea lor evolutivă.